Adenoidektomi med shaver, - före, under och efter ingreppet

Adenoidektomi med shaver utförs polikliniskt (som en dagoperation), vilket innebär att ditt barn normalt får åka hem samma dag som ingreppet görs.

Före ingreppet

Före ingreppet får du tala med de behandlande läkarna och har möjlighet att ställa frågor. Narkosläkaren ber dig berätta om barnets sjukdomshistoria och undersöker honom eller henne innan anestesiplanen fastställs. Läkaren beskriver planen för dig och ger dig möjlighet att ställa frågor.

Under ingreppet

Ingreppet utförs under narkos och tar ungefär 15 minuter. Alla kirurgiska ingrepp medför en viss blödning och adenoidektomi med shaver utgör inget undantag. Läkaren trycker en kompress mot blödningen tills den upphör.

Efter ingreppet

Om patienten är ett barn hålls barnet nedsövt tills alla blödningar efter ingreppet har upphört. Först när blödningen har upphört fullständigt är ingreppet helt avslutat. Personalen på uppvakningsavdelningen övervakar ditt barn 2–4 timmar efter ingreppet för att se att inga komplikationer uppstår. Om allt går normalt kan ni i allmänhet lämna sjukhuset samma dag.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-05-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden