Ingreppet:                                    Vad kan man förvänta sig?

Ventilationsrör i öronen har använts sedan 1950-talet. Ingreppet kallas myringotomi. Myringotomi görs polikliniskt (dagoperation), vilket innebär att barnet normalt får åka hem samma dag som ingreppet görs.

Före ingreppet

Före ingreppet får du träffa vårdteamet och får tillfälle att ställa frågor. Narkosläkaren tar en sjukdomshistorik för barnet och undersöker barnet innan anestesiplanen fastställs. Läkaren beskriver planen för dig och du får möjlighet att ställa frågor.

Under ingreppet

Insättning av ventilationsrör tar omkring 10-15 minuter. Ingreppet innebär att en mycket liten öppning görs i trumhinnan för att dränera vätskan bakom den och minska trycket i mellanörat.

Därefter sätts ett litet rör in i öppningen för att hålla mellanörat ventilerat och förhindra att ny vätska ansamlas. Normalt stöts röret ut ur trumhinnan av sig självt efter mellan ett halvår och ett år.

Efter ingreppet

Personalen på uppvakningsavdelningen övervakar barnet i 2-4 timmar efter ingreppet för att se att inga komplikationer uppstår. Om allt fungerar som det ska kan ni i normala fall lämna sjukhuset samma dag.

Öronläkaren kan skriva ut örondroppar med antibiotika för att förhindra infektion där röret har satts in. Troligen får du rådet att kontakta er barnläkare om det rinner vätska från örat eller om barnet får ont i örat eller feber. Om ett ventilationsrör skulle stötas ut tidigare än beräknat ska du genast kontakta barnläkaren. Då behövs ett nytt ingrepp för att sätta in ett nytt rör.

Barnläkaren ger dig mer detaljerade anvisningar om eftervården. Om du har frågor eller funderingar, kontakta barnläkaren.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-07

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden