Om ventilationsrör och servoreglerad adenoidektomi

För att hålla barnets mellanöra fritt från vätska och infektion kan läkaren behöva sätta in ventilationsrör i öronen eller ta bort adenoiderna (adenoidektomi). Med avancerade kirurgiska produkter från Medtronic blir båda åtgärderna snabba, säkra och effektiva.

Ventilationsrör i öronen eller servoreglerad adenoidektomi kan bidra till att förhindra att vätska ansamlas i örat. Vilken metod som används beror på ditt barns tillstånd och vad som orsakar öroninfektionerna.

Hur fungerar metoderna?

Barnläkaren kan rekommendera ventilationsrör om barnet har haft en öroninfektion och det fortfarande finns kvar vätska i örat efter den inledande behandlingen eller om barnet har haft flera öroninfektioner inom loppet av ett år.

Om barnets adenoider är förstorade och orsakar öroninfektioner kan läkaren föreslå att de tas bort med ett ingrepp som kallas servoreglerad adenoidektomi.
Mer: ventilationsrör
Mer: servoreglerad adenoidektomi

Nytta och risker

Ventilationsrör eller adenoidektomi bör bidra till att ditt barn får färre öroninfektioner.
Mer: ventilationsrör
Mer: servoreglerad adenoidektomi

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden