Nytta och risker  med servoreglerad adenoidektomi

Nyttan med adenoidektomi varierar med ditt barns ålder och tillstånd. Det är viktigt att du ställer alla frågor du har till barnläkaren och öronläkaren.

Nytta

Jämfört med andra metoder för att ta bort adenoiderna kan servoreglerad adenoidektomi minska sannolikheten för att ditt barn ska få nya öroninfektioner. 1

  • Vävnaden tas bort med bättre precision – Med andra adenoidektomimetoder kan det vara svårt att styra hur mycket vävnad som tas bort. Om för mycket vävnad tas bort kan intilliggande vävnad skadas, vilket kan leda till komplikationer. Om för lite vävnad tas bort kan adenoiderna komma tillbaka. Användning av ett servoreglerat mikrodebrideringssystem ger operatören bättre kontroll.
  • Snabbare förfarande med mindre blödning – Alla adenoidoperationer medför viss blödning. Med mikrodebrideringssystemet blir blödningen under ingreppet mindre. Dessutom kan operatören arbeta snabbare med mikrodebrideringssystemet, vilket har stor betydelse om adenoiderna är relativt stora.
  • Bättre sikt och åtkomst – Med mikrodebrideringssystemet kan operatören avlägsna vävnad snabbt, säkert och med större precision eftersom adenoiderna syns tydligt under förfarandet. Systemets utformning ger operatören bättre åtkomst till det svårhanterliga område där adenoiderna finns.

Risker

Eftersom operatören har bättre kontroll och ser de anatomiska strukturerna bättre är riskerna mindre med det servostyrda mikrodebrideringssystemet än med andra metoder. Komplikationer är sällsynta, och de som inträffar är vanligen mindre allvarliga. Blödning är den vanligaste komplikationen, men den är mycket sällsynt. Den yta där adenoiderna har suttit blir vanligen lätt infekterad efter ingreppet. Infektionen ger dålig andedräkt under någon vecka. Svåra infektioner är sällsynta.

Referens

  1. April M, Ward R, Bent J. Power-Assisted Adenoidectomy in the Treatment of Chronic Otitis Media with Effusion. Poster Presentation at American Society of Pediatric Otolaryngology, May 4, 2003, Nashville, TN.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-07

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden