Nyttan av behandling med ett shaver-system

Nyttan med en adenoidektomi med ett shaversystem är beroende av ditt barns ålder och tillstånd. Din barnläkare eller öron-näsa-hals-läkare kan svara på dina frågor.

Nytta

Jämfört med andra metoder för att ta bort adenoiderna kan adenoidektomi med ett shaversystem minska risken för att ditt barn ska få nya öroninfektioner.1 Möjliga fördelar med metoden:

  • Vävnaden tas bort med bättre precision – Med andra adenoidektomimetoder kan det vara svårt att styra hur mycket vävnad som tas bort. Om man tar bort för mycket kan intilliggande vävnad skadas, vilket kan leda till komplikationer. Om man tar bort för lite, kan adenoiderna komma tillbaka. Den motordrivna mikrodebrideraren gör att läkaren får bättre kontroll.
  • Snabbare ingrepp med mindre blodförlust – Vid alla adenoidoperationer blöder det lite grann. Med mikrodebriderare blir dock blödningen under ingreppet något mindre. Dessutom kan läkaren arbeta snabbare med mikrodebrideraren, vilket framför allt är viktigt om adenoiderna är stora.
  • Bättre sikt och åtkomst – Med mikrodebrideringssystemet kan läkaren avlägsna vävnaden snabbt, säkert och exakt, eftersom han/hon direkt kan se adenoiderna under ingreppet. Mikrodebriderarens form gör det lättare att komma åt svåråtkomliga adenoider.

Risker

Eftersom läkaren har bättre kontroll och ser de anatomiska strukturerna bättre är riskerna mindre med shaver än med andra metoder. Komplikationer är sällsynta och i allmänhet mindre allvarliga.
Den vanligaste komplikationen är blödning, men även den är mycket sällsynt. I allmänhet får man en lindrig, ytlig infektion i operationsområdet efter operationen. Därför får man dålig andedräkt under ungefär en vecka. Allvarliga infektioner är dock sällsynta. 

Referenser
1.April M, Ward R, Bent J. Power-Assisted Adenoidectomy in the Treatment of Chronic Otitis Media with Effusion. Posterpräsentation bei der American Society of Pediatric Otolaryngology, 4. Mai 2003, Nashville, TN.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-05-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden