Nytta och risker med ventilationsrör

Riskerna och nyttan med ventilationsrör i öronen varierar mellan enskilda barn. Det är viktigt att du ställer alla frågor du har till barnläkaren och öronläkaren.

Nytta

Fördelarna är bland annat:

  • Minskad risk för öroninfektioner i framtiden.
  • Återställd hörsel hos vissa barn med hörselproblem.
  • Barnets örontrumpet hinner mogna och fungerar effektivare. I takt med att barnet växer blir örontrumpeten längre och rymligare så att den ger bättre dränering av vätska från öronen.
  • Ingreppet är mycket enkelt och snabbt.

Risker

Riskerna är bland annat:

  • Vissa barn fortsätter att få öroninfektioner, trots ventilationsrör.
  • Röret kan stötas ut. Oftast lossnar ett ventilationsrör efter ungefär ett år. Om det stöts ut för tidigt kan det behöva ersättas. Det händer också att ventilationsröret fastnar i mellanörat. I så fall ska röret tas bort av läkare.
  • Om ventilationsröret inte stöts ut kan det hända att en öronläkare måste ta bort det.
  • Röret kan lämna ett litet ärr på trumhinnan som kan orsaka en viss hörselnedsättning.

När röret har lossnat kan det finnas kvar ett litet hål i trumhinnan som läkaren kan behöva reparera.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-07

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden