Om inkontinens/överaktiv blåsa

Du är inte ensam om du besväras av överaktiv blåsa, många människor upplever blåsbesvär vid något tillfälle i livet. Vi har därför använt vår kompetens inom sakral neuromodulering för att utveckla en innovativ behandling för patienter där konservativa metoder inte fungerar eller medför oacceptabla biverkningar.

Definition

Din överaktiva blåsa hindrar dig från att kontrollera när och hur mycket du kissar. Du får oväntade små eller stora läckage, eller använder toaletten väldigt ofta. Vissa människor upplever symtomen i kombination med varandra.

Orsaker

Överaktiv blåsa kännetecknas av ofrivilliga sammandragningar av blåsan.

Symtom

Det finns 2 olika typer av symtom:

  • Täta urinträngningar (trängningsfrekvens)
  • Oförmåga att hålla urin / läckage (trängningsinkontinens)

Riskfaktorer

Klimakteriet eller prostataförstoring kan öka risken för urinblåsbesvär. Överaktiv blåsa är ingen naturlig del av åldrandet. Graviditet och förlossning, fetma, svaghet i bäckenbottenmuskulaturen, diabetes, prostatacancer, blåscancer eller -stenar och neurologiska sjukdomar kan också vara bidragande faktorer. Dessutom kan vissa mediciner, högt serumkalcium, förstoppning eller inaktivitet utsätta dig för risk.

Diagnos

Tala med din läkare om dina symtom och i vilken grad de påverkar din vardag. Din läkare ställer en diagnos utifrån dina symtom och de fynd som görs.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-11-24

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden