Olika typer av blåstömningsproblem

Nedan följer ett urval på olika typer av blåstömningsproblem

Stressinkontinens

Vad händer?

Vilka är symtomen?

Muskler som har blivit uttänjda har svårt att hålla urinröret stängt.

Personen i fråga kan erfara urinläckage när buken och pelvismuskeln utsätts för en påfrestning, som vid till exempel motion och sex eller när man hostar och skrattar.

Överaktiv blåsa, inkluderat plötsliga, täta urinträngningar

Vad händer?

Vilka är symtomen?

Blåsan dras samman för ofta.

Personen i fråga har ett frekvent behov av att gå på toaletten. Täta vattenkastningar i små portioner. Personen i fråga kan inte hålla urinen (med eller utan urinläckage som följd) vilket tvingar honom/henne att skynda sig till toaletten.

Blandad inkontinens

Vad händer?

Vilka är symtomen?

Två eller flera typer av blåstömningsproblem föreligger.

Till exempel kan en person med både stressinkontinens och överaktiv blåsa erfara både ett frekvent behov att urinera samt uppleva att en påfrestning på pelvismuskeln leder till urinläckage.

Överfull blåsa

Vad händer?

Vilka är symtomen?

Blåsan fylls utöver sin kapacitet.

Personen i fråga har konstant droppande urin och kan också känna att blåsan inte töms helt.

Retention

Vad händer?

Vilka är symtomen?

Blockering i blåsan eller urinröret.

Personen i fråga upplever svårigheter att urinera och kan endast avge droppande urin.

Infektioner. Urinvägsinfektion och blåskatarr (bakteriell eller interstiell)

Vad händer?

Vilka är symtomen?

Blåsan blir irriterad och inflammerad. Ärrvävnad kan orsaka minskad blåskapacitet.

Personen i fråga har ett frekvent behov av att urinera. Kvinnor kan också erfara smärta kring blåsan, buken, pelvisen och området mellan anus och vagina. Män kan känna smärta i penisen och pungen. De kan också erfara någon blödning.

Dubbel inkontinens

Dubbel inkontinens

Vilka är symtomen?

Personen i fråga har problem med både blås- och tarmtömningsproblem.

Se resp. blås- och tarmtömningsproblem.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-11-22

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden