Om sakral nervstimulering

Om du har prövat andra behandlingar mot överaktiv blåsa utan framgång kan du överväga att pröva sakral nervsstimulering med InterStim™. Sakral nervsstimu-lering har funnits som behandling sedan 1994 och har använts av mer än 200.000 patienter över hela världen.

Vad är InterStim?

InterStim™ nervstimulator är en anordning som liknar en mycket liten pacemaker (storlek som en 5-krona) som placeras under huden, vanligen i skinkornas övre del. Den skickar svaga elektriska pulser till de nerver i ryggen som styr tarmar, ändtarm och blåsa. Nervstimulatorn stimulerar sakralnerverna och bidrar till att återställa kontrollen över blåsfunktionen. Om du förutom överaktiv blåsa har problem med tarmkontrollen kan båda besvären behandlas på samma gång.

För att det ska gå att avgöra om behandling med InterStim™ är lämplig för dig har Medtronic utformat ett testprogram. Under överinseende av din läkare kan du pröva på InterStim™ utan att binda dig för en längre behandling.

Vid testning av sakralnervsstimulering placeras en tunn ledning under huden i nedre delen av ryggen. Ledningen ansluts till en liten extern teststimulator, som du bär i ett bälte. Teststimulatorn skickar svaga elektriska pulser till sakralnerverna via ledningen så att det går att bedöma om pulserna kan få din blåsa att fungera som de ska. Under testet, som vanligen tar flera dagar, kan du leva som vanligt men bör vara lite försiktigare.

Mer; InterStim

Nytta och risker

InterStim-behandlingen kan göra nytta på flera sätt. Bland annat kan den ge bättre kontroll över blåsrörelserna och innebära att du slipper generas av läckage.

Biverkningar i form av smärta, hudirritation, infektion, problem med anordningen och att elektroderna flyttar på sig kan förekomma. I de flesta fall går det att komma till rätta med problemen.
Mer: nytta och risker

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2015-11-25

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden