Behandlingsmöjligheter vid Parkinsons sjukdom

Det finns idag ingen behandling som botar Parkinsons sjukdom. De olika behandlingsalternativen inriktar sig istället på att lindra symtomen och höja livskvaliteten.

Läkemedel

Den vanligaste behandlingen mot Parkinson sjukdom idag är att tillföra hjärnan nytt dopamin. L-dopa är en läkemedelssubstans som omvandlas till dopamin i hjärnan. Läkemedlet återställer normal nervfunktion, påverkar rörelseförmågan och minskar skakningarna.

L-dopa används ofta i kombination med andra läkemedel som till exempel dopaförstärkare och enzymhämmare som båda har till uppgift att förlänga effekten av L-dopan.

Sjukgymnastik

Regelbunden gymnastik gör det lättare att underhålla kroppens rörlighet och kondition. Sjukgymnastik, i grupp eller individuellt, har stor betydelse även för det psykiska välbefinnandet.

Elektrostimulering av hjärnan

Permanent elektrostimulering av hjärnan, så kallad Deep Brain Stimulation, har blivit ett allt vanligare behandlingsalternativ för personer med Parkinsons sjukdom.

Kost

Kosthållningen är en annan typ av behandlingsform som är viktigt av två orsaker. För det första kan intag av proteinrik föda påverka kroppens upptagningsförmåga av L-dopa, och för det andra så undviker man att drabbas av förstoppning (ett allvarligt problem hos Parkinsonsjuka) om man äter en allsidig och fiberrik kost.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-10

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden