Att få DBS-behandling

Om du är en kandidat för Medtronics Deep Brain Stimulation-behandling (DBS) kommer du att genomgå en implantation. Vanligtvis kan du lämna sjukhuset inom en vecka. Någon av dagarna närmast efter operationen kommer din läkare programmera stimuleringen till den nivå som passar dig bäst.

Är detta rätt alternativ för dig?

DBS är inte rätt för alla. Endast en läkare med erfarenheter från DBS kan avgöra om du är en kandidat för denna behandling. Generellt sett är behandlingen inte avsedd för nydiagnostiserade patienter eller för dem som mår bra av medicinering.
Mer

Operation: Vad kan man förvänta sig?

Personer som får ett DBS-system brukar beskriva det kirurgiska ingreppet som krävande och ansträngande. Din läkare kommer att kunna besvara eventuella frågor du har om operationen.
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-08

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden