Operation: Vad kan man förvänta sig?

Som vid alla andra operativa ingrepp finns det vissa risker i samband med en implantation av ett hjärnstimuleringssystem. Dessa risker bör noga diskuteras med din neurolog som kan bedöma dina symtom.Om du bestämmer dig för att genomgå operationen kommer din läkare dessutom noga förklara hur implantationen går till, så att du vet vad som väntar dig när du kommer till sjukhuset.

Implant diagram of the brain stimulation system

Detaljbild - Ett implanterat DBS -system

Implantationen utförs av en neurokirurg som specialiserat sig i funktionell stereotaktiskt neurokirurgi. Vid ingreppet använder sig denne av en stereotaktiskt ram och bildåter-givningsteknik såsom magnetisk resonanstomografi och datortomografi, för att kartlägga hjärnan och lokalisera den exakta behandlingspunkten. Med hjälp av dessa instrument sätts elektroden in i hjärnan genom en liten öppning i kraniet. Hjärnans högra sida styr rörelser i vänstra sidan av kroppen och vice versa, och därför opereras elektroden in på motsatta sidan av dina symtom. I de fall symtomen är dubbelsidiga behövs en elektrod på varje sida.
När elektroden är på plats utförs en teststimulering där man försäkrar sig om att elektroden sitter korrekt för att ge maximal symtomdämpande effekt. Om stimuleringen är lyckad fortsätter implanteringen genom att neurostimulatorn samt förlängningskabeln sätts på plats. När implantationen är klar ligger alla tre komponenterna under huden.

Längden för sjukhusvistelsen kan variera beroende på patientens tillstånd och neurokirurgens praxis. Vissa patienter kan få huvudvärk eller känna av en tillfällig förvirring som avtar efter några dagar. De flesta patienter återhämtar sig dock fort och upplever knappt några obehag under läkningsprocessen.
Innan du lämnar sjukhuset erhåller du ett identifikationskort som informerar om implantatet. Detta kort skall du alltid bära med dig.

Återbesök

Läkaren aktiverar och ställer in stimulering cirka en till sex veckor efter implantationen. Vid denna tidpunkt har en persons symtom vanligtvis återställts till nivån innan implanteringen och programmeringssessionen kan därför vara mer effektiv. För att ställa in stimuleringen använder läkaren en programmerare som kommunicerar med neurostimulatorn via en radiofrekvens. Detta är ett ickeinvasivt och smärtfritt sätt att justera stimuleringen
Flera programmeringssessioner kan behövas för att läkaren skall kunna skapa en kombination av stimuleringsinställningar som resulterar i bästa möjliga lindring från symtomen. Medicineringen kan även behöva anpassas.

Efter tre till fem år behöver neurostimulatorn bytas ut eftersom batterierna då har tagit slut om du inte fått en återuppladdningsbar neurostimulator Activa RC som bytes efter 9 år. Utbytesingreppet tar cirka en timme och utförs med lokalbedövning. Elektroderna och förlängningarna behöver ej bytas ut.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden