Om DBS-behandling

DBS 25 år

Med Medtronics Deep Brain Stimulation (DBS)-behandling kan du minska många av symtomen vid Parkinsons sjukdom.1 Denna justerbara, reversibla terapi består av en implanterad neurostimulator som elektriskt stimulerar hjärnan och blockerar de signaler som orsakar de handikappande motoriska symtomen.

 

Vad är DBS-behandling?

DBS-terapi består av en inopererad neurostimulator, som liknar en pacemaker, som levererar elektrisk stimulering till ett målområde i hjärnan.
Mer

Våra DBS-produkter

En neurostimulator implanteras vanligtvis i närheten av nyckelbenet. Den skapar elektriska pulser som levereras genom elektroder till riktade områden i hjärnan.
Mer: Activa PC neurostimulator
Mer: Activa RC neurostimulator
Mer: Soletra neurostimulator
Mer: Kinetra neurostimulator
Mer: Activa patientprogrammerare
Mer: Access patientkontroll (Kinetra)
Mer: Access patientkontroll (Soletra)

Nyttan med behandlingen

DBS har visat sig minska några av symtomen vid Parkinsons sjukdom.1 Medtronic DBS är för närvarande godkänt för behandling av Parkinsons sjukdom, essentiell tremor, dystoni, tvångssyndrom och epilepsi. Sedan 1997 har mer än 80.000 patienter världen över dragit nytta av Medtronic DBS-behandling.2
Mer

Referenser

  1. Activa Therapy Clinical Summary, 2003.
  2. Data on file at Medtronic, Inc.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-04-17

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden