Vad är DBS-behandling?

Permanent elektrostimulering av hjärnan, så kallad Deep Brain Stimulation, har blivit ett allt vanligare behandlingsalternativ för personer med Parkinsons sjukdom. Närmare 700 personer i Sverige har opererats och fått hjälp med symtom som skakningar och stelhet genom denna behandlingsform som funnits sedan 1960-talet.

Elektrostimuelring används även vid andra rörelserubbningar, såsom dystoni, essentiell tremor, tvångssyndrom och epilepsi och under de senaste 20 åren har 2100 kliniska studier gjorts på Medtronic DBS hjärnstimulering och totalt över 80.000 patienter i världen har blivit behandlade med hjärnstimulering. 

Kinetra Neurostimulator

Kinetra neurostimulator

De två hjärnstrukturer som påverkas av förlusten av dopamin är ”subthalamic nucleus” (STN) och ”globus pallidus” (GPi). Vid brist på normala mängder dopamin påverkar dessa två strukturer den motoriska kretsen genom att helt enkelt göra den långsammare – och så uppstår symtomen för Parkinsons sjukdom.

När nervsignalerna i STN eller GPi bearbetas av en mild elektrisk stimulering, blockeras de avvikande hjärnsignalerna. Denna stimulering som framkallas av en implanterbar stimulator (liknande en pacemaker), medför tydliga förmåner genom att:

  • dämpa symtom såsom skakningar, stelhet, fördröjning av eller brist på rörelse
  • utöka den tid under vilken god och normal funktion återkommer
  • minska levodopa-framkallade ofrivilliga rörelser
  • reducera behovet av medicinering

Personer vars symtom ej är tillräckligt kontrollerade av medicinering eller personer som upplever oacceptabla biverkningar av dessa mediciner kan vara kandidater för hjärnstimulering. Kontakta din läkare för att ta reda på om denna behandling kan hjälpa dig att leva ett mer normalt och oberoende liv.

Behandling med elektrostimulering av hjärnan finns tillgänglig på:

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
  • Universitetssjukhuset i Linköping
  • Skånes Universitetssjukhus i Lund
  • Karolinska Sjukhuset i Stockholm
  • Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
  • Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Stimuleringssystemets komponenter

De implanterade komponenterna vid hjärnstimulering består av en elektrod och en neurostimulator som är ihopkopplade med en förlängningskabel. Elektroden består av en tunn isolerad ledning med fyra poler på spetsen, som möjliggör stimulering av mycket begränsade delar av hjärnan. Neurostimulatorn är en liten och sluten enhet liknande en pacemaker. Den är tillverkad av titan och plast och innehåller ett batteri och elektronik.

Stimulatorn implanteras under huden i bröstet där den producerar milda elektriska impulser till stimuleringen som levereras via förlängningskabel och elektroden till det exakt utvalda området i hjärnan.

Den externa delen av stimuleringssystemet består av en patientprogrammerare. För att stänga av och aktivera hjärnstimuleringen placeras patientprogrammeraren över området där neurostimulatorn sitter.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden