Activa RC neurostimulator

Activa RC för DBS-behandling

Först i världen
– ett uppladdningsbart system
för DBS-behandling.
Activa RC har extra lång batteritid: nio år

Översikt

Den uppladdningsbara neurostimulatorn Activa® RC ingår i den nya generationen Activa-produkter för patienter som behöver behandling med Medtronics DBS-system för djup hjärnstimulering.
Medtronics DBS-system ger behandling med bevisad effekt som minskar de motoriska symtomen vid Parkinsons sjukdom, dystoni och essentiell tremor. DBS kan också förbättra den allmänna livskvaliteten för patienter med dessa sjukdomar.1
Activa RC är den första och enda uppladdningsbara neurostimulatorn i världen.

Viktiga egenskaper

Activa RC-neurostimulatorn innehåller ett mikroelektroniskt kretssystem och drivs med ett uppladdningsbart batteri som håller i upp till nio år. Därför slipper de flesta som använder Medtronics DBS-system med Activa RC genomgå operationer för batteribyte i nästan ett årtionde. Det enda patienterna behöver göra är att välja om stimulatorn ska laddas varje dag eller varje vecka.

Storlek

Activa RC-neurostimulatorn är diskret och lättburen – den är inte större än en hjärtpacemaker och har ungefär samma form. Volymen är bara 22 cm3 och den väger inte mer än 40 g. Den nätta storleken gör neurostimulatorn bekväm att använda och gör att den passar särskilt bra för barn, kvinnor och patienter med låg kroppsvikt.

Implantering av Activa RC

Den lilla, förseglade Activa RC-neurostimulatorn implanteras under huden nära nyckelbenet eller i bukområdet och ansluts till de övriga komponenterna i DBS-systemet från Medtronic:

  • Medtronic DBS-elektrod – en DBS-elektrod består av fyra tunna, inkapslade spiralkablar. Elektroden implanteras med millimeterprecision (stereotaktisk teknik) i önskat område i hjärnan.
  • Medtronic förlängningskabel – den nya flexibla förlängningskabeln används för att ansluta elektroden till neurostimulatorn. För att stimulatorsystemet inte ska kännas besvärande och följa med i de normala kroppsrörelserna leds kabeln under huden.

När implanteringen är klar regleras stimuleringen med en extern Activa RC-patientprogrammerare så att neurostimulatorn ger bästa möjliga behandlingseffekt. Behandlingen bygger på att neurostimulatorn skickar ut elektriska signaler som stimulerar de sjuka områdena i hjärnan och lindrar besvärande symtom.INNOVATION CHOICE CONFIDENCE
1. Deuschl G et al. NEJM 2006.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-08

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden