Nytta och risker med DBS-behandling

I dagsläget kan Parkinsons sjukdom inte botas, men Medtronics system för djup hjärnstimulering (DBS) kan användas för att behandla en del av sjukdomssymtomen.1 DBS botar dock inte den underliggande sjukdomen: om behandlingen avbryts återkommer symtomen.

Nytta

DBS har visats lindra en del av symtomen vid Parkinsons sjukdom.1 Medtronics DBS-behandling är för närvarande godkänd för behandling av Parkinsons sjukdom, essentiell tremor, dystoni, tvångssyndrom och epilepsi. Sedan 1997 har över 80 000 patienter över hela världen fått lindring av sina symtom tack vare Medtronics DBS-system.2

Djup hjärnstimulering är:

  • Effektiv – Medtronics DBS-system ger riktad stimulering av vissa områden i hjärnan. I en klinisk studie med patienter med Parkinsons sjukdom förbättrades symtomen vid testning av motorfunktion under off-perioder hos 87 procent av de medverkade under de 12 månader studien pågick.
  • Anpassningsbar – din läkare kan ställa in stimuleringsparametrarna så att de passar dina särskilda behov.
  • Reversibel – till skillnad från andra kirurgiska behandlingar medför djup hjärnstimulering inte att någon del av hjärnan förstörs eller tas bort. Medtronics DBS-system kan slås av eller tas bort helt.

Risker

Riskerna i samband med DBS-behandling är bland annat de vanliga riskerna med kirurgiska ingrepp, biverkningar av stimuleringen och komplikationer som har med stimulatorsystemet att göra. Implantering av ett neurostimulatorsystem medför samma risker som alla andra kirurgiska ingrepp i hjärnan. Din läkare kan ge mer information om dessa och andra potentiella risker och biverkningar.

Referenser

  1. Activa Therapy Clinical Summary, 2003
  2. Data on File at Medtronic, Inc.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden