Behandlingsmöjligheter vid plötsligt hjärtstopp

Det mest effektiva sättet att behandla ett plötsligt hjärtstopp på är genom defibrillering. En stöt från en defibrillator/hjärtstartare får ditt hjärta att återgå till sin normala rytm. Defibrillatorer kan vara externa, sådana som används av olika typer av räddningsteam, eller implanterbara i kroppen som ett långsiktigt skydd.

Det finns två huvudsakliga typer av defibrillatorer: externa och implanterbara.

Externa defibrillatorer

En extern defibrillator avläser den elektriska aktiviteten i hjärtat och avger en elektrisk stöt om en defibrilleringsbar hjärtrytm upptäcks. De flesta ambulansteam använder sig av externa defibrillatorer, och numera har även många offentliga platser en egen defibrillator. Målet är att ge så många drabbade som möjligt tillgång till defibrillering så snabbt som möjligt.

Med referens till pressrelease från 17 november 2011 hänvisar vi nu till Physio Control's hemsida för ytterligare information om externa defibrillatorer.

Implanterbara defibrillatorer

En implanterbar defibrillator (ICD) är en liten enhet som implanteras under huden. Den tjänar samma syfte som en extern defibrillator, men en ICD övervakar din hjärtrytm automatiskt och ger den behandling som krävs för att förhindra ett plötsligt hjärtstopp.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2015-10-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden