Hjärt- och lungräddning (HLR)

Behandlingen av ett plötsligt hjärtstopp kan indelas i två faser, en första akut fas som börjar direkt på olycksplatsen, och en andra fas som tar vid när patienten kommit fram till sjukhuset. HLR är en förkortning av hjärt- och lungräddning, den behandling som alltid ges omgående till en person som är medvetslös, pulslös och som inte andas. Man ger alltid HLR i väntan på ambulanspersonal och/eller defibrillering. Behandlingen utförs genom att man komprimerar patientens bröstkorg och ger konstgjord andning.

  • Börja med att lägga händerna mitt på patientens bröst. Tryck till snabbt och rejält trettio gånger med basen av handflatan. Bröstkompressionerna skall vara 5-6 cm djupa och göras med en takt på 100ggr/minut.
  • Lyft underkäken och böj huvudet försiktigt bakåt: Täpp till näsborrarna med tumme och pekfinger.
  • Ta ett djupt andetag, gapa stort och slut dina läppar runt den drabbades mun. Blås sakta och avsluta när bröstkorgen höjer sig.
  • Höj ditt huvud och ta ett nytt andetag medan den skadade andas ut och bröstkorgen sjunker ihop. Efter två inblåsningar är det dags för hjärtkompressioner.

Förhållandet mellan inblåsningar och bröstkompressioner skall följdaktligen vara trettio kompressioner följda av två inblåsningar och behandlingen skall upprepas till dess att ambulanspersonal kommer till platsen eller avbrott görs för defibrillering. Då HLR kan var påfrestande, för den som utför den, är det en stor fördel om det finns personer i omgivningen som kan turas om.

Är man inte utbildad i HLR eller känner sig osäker kan man välja att enbart göra kompressioner i väntan på ambulans.

Nästa: Om ICD:er

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2015-10-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden