Om plötsligt hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp inträffar när ditt hjärta slår så fort att det flimrar istället för att pumpa blod till kroppen och hjärnan. Ett obehandlat hjärtstopp kan den leda till döden inom några minuter.

Hjärtat är en muskel som kan liknas vid den egna knutna handen i storlek. I den övre delen av hjärtat sitter den så kallade sinusknutan. Sinusknutan alstrar och skickar ut små elektriska signaler som leds via retledningssystemet till alla delar av hjärtmuskeln. För varje signal drar hjärtmuskeln snabbt ihop sig och pressar ut blodet via pulsådern till alla kroppens blodkärl.

Hjärtats rytm kan variera. Kvinnor har till exempel normalt lite hastigare hjärtrytm än män. Man brukar dock säga att hjärtmuskeln drar ihop sig cirka 60 gånger per minut vid normalpuls.

Små variationer i hjärtats rytm betraktas inte som något onormalt. Sjukliga störningar kan däremot vara allvarliga. Exempel på sådana är när hjärtat slår mindre än 50 slag per minut, bradykardi, eller mer än 100 slag per minut, takykardi. En direkt livshotande form av hjärtrytmrubbning är kammarflimmer. Detta tillstånd leder till ett plötsligt hjärtstopp.

Definition

Vid ett hjärtstopp drabbas hjärtat av en kaotisk elektrisk aktivitet som medför att hjärtmuskeln börjar flimra. Det tillståndet kallas kammarflimmer eller ventikelflimmer (VF) och innebär att hjärtat förlorar sin pumpförmåga och att blodtillförseln till kroppen därmed avstannar. Bara några få minuter efter att det inträffat blir skadorna av syrebristen till hjärnan så omfattande att det blir omöjligt att överleva. För att överleva krävs att hjärtat får en elektrisk stöt som möjliggör för hjärtat att börja slå igen.

Orsak

Den vanligaste orsaken till ett hjärtstopp är en hjärtinfarkt. Risken är som allra störst under de första timmarna efter infarkten.

Symtom

Många gånger saknas varningstecken helt, hjärtstoppet kan i värsta fall komma som en blixt från klar himmel. En person som drabbas av ett hjärtstopp förlorar först sin puls, sedan sitt medvetande och till sist sin andning. Allt detta händer inom loppet av några sekunder.

Riskfaktorer

Ett plötsligt hjärtstopp kan egentligen drabba vem som helst, gammal eller ung. Bara i Sverige drabbas årligen runt 15.000 personer. Men man kan ändå urskilja vissa riskgrupper:

  • Personer som har haft en hjärtinfarkt/hjärtattack
  • Personer som har upplevt hjärtsvikt (ett hjärta med sämre pumpförmåga)
  • Personer som har överlevt ett tidigare plötsligt hjärtstopp
  • Personer som har en släkthistoria av plötsligt hjärtstopp

Diagnos

Eftersom ett hjärtstopp nästan alltid inträffar utan förvarning är det svårt att diagnostisera. Har man haft tidigare hjärtproblem, som till exempel hjärtinfarkt, så befinner man sig dock i en högre riskzon. Endast din läkare kan se om du är i riskzonen för plötsligt hjärtstopp. För att utvärdera din risk för att drabbas, kan din läkare ordinera en eller flera av dessa diagnostiska tester:

  • Ekokardiogram
  • Elektrokardiogram (EKG)
  • Lungröntgen
  • Motionstest (stresstest)
  • Hjärtkateterisering

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2015-10-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden