Att få en implanterbar defibrillator

Implanterbara defibrillatorer ligger i frontlinjen när det gäller skydd mot plötsligt hjärtstopp. En implantation av en defibrillator är ett minimalinvasivt ingrepp som utförs under lokalbedövning.

Är det här rätt behandling för dig?

Din läkare avgör om du är en potential kandidat för ICD-behandling.
Mer

Operation: Vad kan man förvänta sig?

Ditt vårdteam kommer att lotsa dig igenom implantationssprocessens alla steg.
Mer

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-03-05

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden