Operationen: Vad kan man förvänta sig vid en ICD-implantation?

A defibrillator typically is implanted in the upper chest.

Detalj - En implanterad defibrillator

Elektrodkablarna förs in i hjärtat via ett blodkärl strax nedanför nyckelbenet, vanligen på vänster sida. När elektroderna är på plats och förankrade i höger kammare respektive förmak, ansluts de till pulsgeneratorn. Pulsgeneratorn placeras vanligtvis i en ficka under huden strax nedanför nyckelbenet.

Det händer att systemet testas under operationen, för att kontrollera att det kan uppfatta och bryta en arytmi på ett tillfredställande sätt. Detta moment genomförs när patienten är sövd.

Operationstiden varierar, men i regel tar ingreppet ca. 1 timme. Före utskrivningen från sjukhuset görs ytterligare en funktionstest och eventuell finjustering av defibrillatorsystemets inställningar.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-03-05

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden