Är en implanterbar defibrillator rätt alternativ för dig?

För vissa patienter med takykardi (en rubbning av hjärtats rytm som gör att det slår för fort) kan en lämplig behandling vara en implanterbar defibrillator, ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator), som övervakar och korrigerar den oregelbundna hjärtrytmen.

Diskutera med din läkare om en implanterbar defibrillator kan vara ett alternativ för dig och/eller om du bör få remiss för bedömning hos en elektrofysiolog, som är specialist på störningar i hjärtrytmen.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-03-05

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden