Nytta och risker med ICD:er

Det kan vara skrämmande att leva med en hjärtsjukdom. För vissa innebär sjukdomen risk för en farligt snabb och potentiellt livshotande hjärtfrekvens. En implanterbar defibrillator, ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator), kan skydda och ge livräddande behandling, så att patienten kan känna sig mindre orolig.

Nytta

En defibrillator behandlar farligt snabba hjärtfrekvenser. Defibrillatorn övervakar kontinuerligt hjärtfrekvensen och återställer den till en normal nivå. Det är som att ha ett akutteam med sig dygnet runt, alla dagar.

Risker

Det finns risker med att sätta in en defibrillator, bland annat infektion på operationsstället, överkänslighet mot materialen i defibrillatorn, att defibrillatorn inte ger behandling när patienten behöver den eller att den ger behandling när det inte behövs.

När du har fått en defibrillator ska du vara försiktig med magnetisk och elektromagnetisk strålning, elektriska eller gasdrivna apparater och verktyg som är tillåtna att använda för defibrillatorpatienter.

Det krävs remiss för att få defibrillator, och behandlingen passar inte för alla. Diskutera med din läkare om en defibrillator är ett bra alternativ för dig. Ni bör ta upp alla tänkbara fördelar och risker med behandlingen. Många har nytta av att få en defibrillator, men behandlingen kan fungera olika bra för olika personer.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-03-05

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden