Om ryggmärgsskada och ryggmärgssjukdom

Det är tillräckligt påfrestande att leva med en ryggmärgsskada eller ryggmärgssjukdom utan att dessutom behöva ha sekundära symtom, som spasticitet,1 med krampartade muskelspänningar som försvårar vardagen. Medtronic har utvecklat en speciell behandlingsteknik som kan lindra din spasticitet.

Definition

Ryggmärgen är den del av centrala nervsystemet som kopplar samman hjärnan med nervtrådar till muskler, känselkroppar och inre organ. Den är ett komplext nätverk av miljoner nervtrådar som tar emot, behandlar och fortleder omätbara mängder av nervimpulser varje sekund. Med ryggmärgsskada menas skada på ryggmärgen som har orsakats av trubbigt eller penetrerande trauma (påverkan på kroppen som orsakas av yttre faktorer eller händelser).

Orsaker

Ryggmärgsskada uppstår oftast genom en olyckshändelse, till exempel en bilolycka, ett fall eller en idrottsskada, eller genom våld, till exempel misshandel eller skottskador.2,3 Skadan kan också vara en komplikation i samband med ett kirurgiskt ingrepp eller orsakas av sjukdom, till exempel polio, spina bifida eller Friedreichs ataxi.4

Riskfaktorer

Skador på ryggmärgen drabbar cirka 120 personer i Sverige varje år. Vem som helst kan drabbas av en ryggmärgsskada, men för vissa är risken större, bland annat för 2,3

 • män
 • unga vuxna – över hälften av alla ryggmärsskador drabbar personer som är mellan 16 och 30 år,
 • äldre – oftast orsakat av fall,
 • idrottsutövare – särskilt inom risksporter,
 • personer med skelett- eller ledsjukdomar – till exempel artrit och osteoporos (benskörhet).

Symtom

Även om ryggmärgen inte har slitits av kan en skada på den ge funktionsnedsättning. Hos de flesta med funktionsnedsättning på grund av ryggmärgsskada är ryggmärgen fortfarande intakt.4
Symtomen på en möjlig ryggmärgsskada är bland annat 3

 • extrem smärta eller starkt tryck i nacke, huvud eller rygg,
 • stickningar eller känselbortfall i händer, fingrar, fötter eller tår,
 • delvis eller fullständig förlust av kontrollen över någon del av kroppen,
 • urin- eller avföringsträngning, inkontinens eller retention,
 • svårighet att hålla balansen och att gå,
 • upplevelse av onormal smärta eller onormalt tryck som band över bröstkorgen,
 • försvårad andning,
 • ovanliga knölar på huvudet eller längs ryggraden.

Dessutom visar studier att de flesta som överlever med ryggmärgsskada har minst ett sekundärt problem på grund av skadan, bland annat 1

 • spasticitet,
 • fetma,
 • smärta,
 • urinvägsinfektioner,
 • trycksår.

Diagnos

Diagnosen ryggmärgsskada ställs oftast genom funktionsnedsättning nedanför skadans nivå, i kombination med andra symtom. Om din läkare misstänker ryggmärgsskada gör han eller hon följande:

 • Gör en fullständig fysisk bedömning.
 • Ber dig om en fullständig sjukdomshistorik.
 • Låter dig genomgå speciella diagnostiska tester.

Om spasticitet på grund av ryggmärgsskada

Spasticitet orsakas av skada på den del av centrala nervsystemet (hjärnan eller ryggmärgen) som kontrollerar viljestyrda rörelser. Skadan gör att viktiga signaler mellan nervsystem och muskler bryts, vilket skapar en obalans som ger ökad muskelaktivitet eller kramper.

Spasticitet kan påverka hållningen och göra det svårt att röra sig och hålla balansen. Man kan också få svårt att röra armar och ben eller att röra ena sidan av kroppen. Ibland blir spasticiteten så svår att den hindrar dagliga aktiviteter, stör sömnen och gör det svårt att få effektiv vård. I vissa fall kan förlusten av kroppskontroll vara farlig för patienten.

Referenser

 1. Anson C, Shepherd C. Incidence of secondary complications in spinal cord injury. Int J Rehabil Research 1996;19:55-66.
 2. The Mayo Clinic. Spinal Cord Injury. Available at: www.mayoclinic.com. Accessed 07/18/08.
 3. American Association of Neurological Surgeons. Spinal Cord Injury. Available at: www.neurosurgerytoday.org. Accessed 04/05/08.
 4. National Spinal Cord Injury Association. Spinal Cord 101. Available at: www.spinalinjury.net. Accessed 04/05/08.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-10

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden