Det dagliga livet med ITB-behandling

ITB Therapy™ (intratekal baklofenbehandling) med en programmerbar pump från Medtronic kan lindra svår spasticitet med hjälp av läkemedel, men du har själv en viktig roll i din egen behandling.

Om du följer riktlinjerna får du så stor nytta av pumpen som möjligt:

  • Gå på alla inbokade återbesök och besök för påfyllning av läkemedel.
  • Berätta för din läkare om du inte mår bra eller har problem med pumpen.
  • Meddela din läkare omedelbart om du hör ett larm från pumpen.
  • Lär dig den programmerbara pumpens namn (SynchroMed™ II), modellnummer och namnet på läkemedlet i pumpen utantill.
  • Berätta om pumpen för din familj och dina vänner så att de kan hjälpa dig i en nödsituation.

Motion och dagliga aktiviteter

Det kan hända att din läkare rekommenderar att du ska ta det lugnt med fysiska aktiviteter i 6–8 veckor efter operationen. När det är dags för dig att bli mer aktiv igen ska du diskutera med din läkare vilka aktiviteter du kan ägna dig åt och hur mycket du kan anstränga dig utan risk. Följ din läkares råd när det gäller arbete, fritid, resor, fritidsintressen och motion.

Diskutera med din läkare om du vill ägna dig åt intensiv eller repetitiv fysisk träning som kan skada din programmerbara pump eller pumpkatetern. Vissa aktiviteter som kan minska eller öka pumpens flödeshastighet kan också innebära en risk för dig.

Resor

Berätta för din läkare om du har planer på att resa. Vid behov kan läkaren justera påfyllningen av pumpen så att du inte får problem på grund av att din behandling förändras i samband med resan.

Personer som bor eller vistas på höga höjder utsätts ofta för lägre lufttryck under längre tidsperioder, vilket kan öka pumpens flödeshastighet. Om din läkare bedömer att en ökad flödeshastighet kan innebära en betydande risk för dig kan han eller hon justera infusionen av läkemedel för att minska risken.

Medicinsk behandling och tandvårdsbehandling

Berätta för din läkare och din tandläkare om din Medtronic ITB-behandling innan du genomgår någon medicinsk behandling eller tandvårdsbehandling. Vissa medicinska åtgärder och tandvårdsåtgärder kan innebära risker för dig eller störa pumpens funktion.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Elektromagnetisk störning från källor som exempelvis diagnostiskt ultraljud, mobiltelefoner och mikrovågsugnar påverkar troligen inte ditt pumpsystem, men det finns undantag. Mer information om hur din pump kan påverkas av elektromagnetisk strålning finns i patientmanualen till SynchroMed II.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2014-05-07

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden