Om ITB-behandling

Mer än 50,000 människor har valt ITB-behandling för att hantera allvarlig spasticitet då det underlättar det dagliga livet. Den programmerbara pumpen levererar medicinen in till ryggmärgen, precis där den behövs.

Medicinering via en Medtronic-pump ska reserveras för patienter som är omottagliga för oral medicinering eller för dem som drabbas av oacceptabla biverkningar av doseringen.

Vad är ITB-behandling?

ITB-behandling är en exakt, målinriktad, beprövad behandling mot allvarlig spasticitet orsakad av ryggmärgsskada. Behandlingen består av en implanterad pump som levererar anti-spastisk medicin exakt till det område där den bäst behövs inuti ryggmärgen.

Mer

Nytta och risker med behandlingen

Torts att det inte finns något botemedel mot spasticitet kan ITB behandla några av de allvarliga spastiska symtomen orsakade av ryggmärgsskada.
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden