Nyttan med ITB-behandling

ITB TherapySM (intratekal baklofenbehandling) botar varken den primära orsaken till ditt tillstånd eller svår spasticitet, men behandlingen kan ge lindring av den muskelspänning och muskelstelhet som kan försvåra aktiviteter i dagliga livet.

Nyttan med ITB-behandling

ITB-behandling har visats kunna ha följande nytta för personer som lider av ryggmärgsskada, multipel skleros, hjärnskada eller cerebral pares eller har haft stroke:

 • Flera studier har visat att ITB-behandling ger en signifikant minskning av spasticitet och kramper.1-9
 • I minst sju studier har behandlingen hjälpt patienterna att bli mer självständiga och gjort det möjligt för dem att utföra aktiviteter i dagliga livet, bland annat äta och klä på sig själva, sitta mer bekvämt eller förflytta sig lättare.10-16
 • Vissa studier har rapporterat att vårdgivare är nöjda med ITB-behandlingen.13-17

Vid spasticitet med spinalt ursprung (multipel skleros eller ryggmärgsskada) gäller följande:

 • En studie har visat att ITB-behandling kan ge långvarig kontroll av spasticitet.5
 • En studie har visat att ITB-behandling ger förbättrad funktionsförmåga.18
 • Två studier har visat att ITB-behandling förbättrar tarm- och blåsfunktionen hos personer med svår spasticitet på grund av ryggmärgsskada.14,19

Risker i samband med ITB-behandling

Följ din läkares anvisningar noga. Om man avbryter ITB-behandlingen plötsligt kan man bli mycket sjuk på grund av abstinensen från läkemedlet mot spasticitet med symtom som hög feber, förändrat psykiskt tillstånd, muskelstelhet och i sällsynta fall multiorgansvikt och död. Det är mycket viktigt att du omedelbart kontaktar din läkare om du upplever något av ovanstående symtom.
Det är viktigt att du går på de inbokade besöken för påfyllning av läkemedel så att läkemedlet i pumpen inte tar slut och att du är medveten om de tidiga symtomen på abstinens. Vissa löper större risk än andra att drabbas av abstinens. Diskutera detta med din läkare.

De biverkningar som kan orsakas av ITB-behandling är normalt övergående och kan motverkas genom att doseringen av det läkemedel som finns i pumpen justeras. De vanligaste biverkningarna är bland annat

 • slappa muskler,
 • trötthet,
 • magbesvär,
 • illamående, kräkning,
 • huvudvärk,
 • yrsel.

Om pumpen inte fungerar som den ska kan man få en för stor eller för liten dos. Tecken och symtom på överdosering är bland annat

 • dåsighet,
 • svimningskänsla,
 • svårt att andas,
 • anfall,
 • medvetslöshet eller koma.

Tecken och symtom på underdosering är bland annat

 • ökning eller återkomst av spasticiteten,
 • klåda,
 • lågt blodtryck,
 • svimningskänsla,
 • pirrningar och stickningar.

Möjliga komplikationer med läkemedelspumpen

 • Katetern eller pumpen kan flytta sig inne i kroppen eller sticka ut genom huden.
 • Pumpen kan stanna på grund av att batteriet har tagit slut eller på grund av komponentfel.
 • Katetern kan läcka, gå sönder, få en knick eller lossna från pumpen, vilket leder till underdosering eller till att ITB-behandlingen plötsligt avbryts.

Ett plötsligt avbrott av ITB-behandlingen kan leda till

 • hög feber,
 • förändrat psykiskt tillstånd,
 • att spasticiteten kommer tillbaka,
 • muskelstelhet,
 • dödsfall, i sällsynta fall.

Det är viktigt att vara medveten om att pumpen avger ett ljudlarm när den behöver bytas ut, fyllas på med läkemedel eller om det har uppstått problem med pumpen. Berätta alltid för vårdpersonalen att du har ett implanterat infusionssystem innan du genomgår någon medicinsk eller diagnostisk åtgärd (t.ex. magnetresonanstomografi, diatermi m.m.).

Mer information finns i den fullständiga förskrivningsinformationen för det läkemedel som används i pumpen.

Referenser

 1. Francisco GC, Boake C. Improvement in walking speed in poststroke spastic hemiplegia after intrathecal baclofen therapy: a preliminary study. Arch Phys Med Rehabil. 2003;84(8):1194-1199.
 2. 2. Meythaler JM, Guin-Refroe S, Brunner RC, Hadley MN. Intrathecal baclofen for spastic hypertonia from stroke. Stroke. 2001;32(9):2099-2109.
 3. Ivanhoe CB, Francisco GE, McGuire JR, Subramanian T, Grissom SP. Intrathecal baclofen management of poststroke spastic hypertonia: implications for function and quality of life. Arch Phys Med Rehabil. 2006;87(11):1509–1515.
 4. 4. Gilmartin R. Intrathecal baclofen for management of spastic cerebral palsy: multicenter trial. J Child Neurol. 2000;15(2):71-77.
 5. Penn RD. Intrathecal baclofen for spasticity of spinal origin: seven years of experience. J Neurosurg. 1992;77(2):236-240.
 6. Albright AL, Gilmartin R, Swift D, Krach LE, Ivanhoe CB, McLaughlin JF. Long-term intrathecal baclofen therapy for severe spasticity of cerebral origin. J Neurosurg. 2003;98(2):291-295.
 7. 7. Coffey RJ, Cahill D, Steers W. Intrathecal baclofen for intractable spasticity of spinal origin: results of a long-term multicenter study. J Neurosurg. 1993;78(6):226-232.
 8. 8. Ordia JI, Fischer E, Adamski E, Chagnon KG, Spatz EL. Continuous intrathecal baclofen infusion by a programmable pump in 131 consecutive patients with severe spasticity of spinal origin. Neuromodulation. 2002; 5(1):16-24.
 9. Becker R, Alberti O, Bauer BL. Continuous intrathecal baclofen infusion in severe spasticity after traumatic or hypoxic brain injury. J Neurol. 1997; 244(3):160-166.
 10. 10. Nance P, Schryvers O, Schmidt B, Dubo H, Loveridge B, Fewer D. Intrathecal baclofen therapy for adults with spinal spasticity: therapeutic efficacy and effect on hospital admissions. Can J Neurol Sci. 1995 Feb: 22(1):22-29.
 11. Krach LE, Kriel RL, Gilmartin RC, et al., GMFM 1 year after continuous intrathecal baclofen infusion. Pediatr Rehabil. 2005 Jul-Sep; 8(3): 207-213.
 12. 12. Krach LE, Nettleton A, Klempka B. Satisfaction of individuals treated long-term with continuous infusion of intrathecal baclofen by implanted programmable pump. Pediatr Rehabil. 2006 Jul-Sep; 9(3):210-218.
 13. Gooch JL, Oberg WA, Grams B, et al., Care provider assessment of intrathecal baclofen in children. Dev Med & Child Neurol. 2004 Aug; 46(8):548-552.
 14. 14. Parke B, Penn RD, Savoy SM, Corcos D. Functional outcome following delivery of intrathecal baclofen. Arch Phys Med Rehabil. 1989;70(1):30-32.
 15. Azouvi P, Mane M, Thiebaut JB, Denys P, Remy-Neris O, Bussel B. Intrathecal baclofen administration for control of severe spinal spasticity: functional improvement and long-term follow-up. Arch Phys Med Rehabil. 1996;77(1):35-39.
 16. Stempien L, Tsai T. Intrathecal baclofen pump use for spasticity: a clinical survey. Am J Phys Med Rehabil. 2000;79(6):536-541.
 17. Campbell WM, Ferrel A, McLaughlin JF, et al. Long-term safety and efficacy of continuous intrathecal baclofen. Dev Med Child Neurol. 2002;44(10):660-665.
 18. Dario A, Scamoni C, Bono G, Ghezzi A, Zaffaroni M. Functional improvement in patients with severe spinal spasticity treated with chronic intrathecal baclofen infusion. Funct Neurol. 2001;16(4):311-315
 19. Sadiq SA, Wang GC. Long-term intrathecal baclofen therapy in ambulatory patients with spasticity. J Neurol. 2006:253(5):563-569.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-09

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden