Behandling vid ryggradsfraktur

Sängliggande och läkemedel kan lindra smärtan men gör inte att frakturen läker. Om du har fått diagnosen ryggradsfraktur orsakad av osteoporos, cancer eller godartade tumörer har Medtronic ett innovativt behandlingsalternativ som du kan överväga.

Konservativ/traditionell behandling

Den traditionella behandlingen av ryggont och/eller ryggradsfrakturer kan innebära flera veckors sängliggande vila, läkemedel och ibland en ortos (en ortopedisk stödanordning).

Frakturer kan delas in i flera olika områden som till exempel: stabila, instabila och kompressioner. Vid kompressionsfrakturer av kotkropp kan konservativ behandling kan minska smärtan men den reparerar inte brottet, återställer inte kotkroppshöjden eller får brottet att "växa ihop".

KYPHON ballongkyfoplastik

När en patient har en kompressionsfraktur är behandlingsmålen bland annat att fixera frakturen och återföra benet till rätt anato- miskt läge. KYPHON® ballongkyfoplastik är en minimalinvasiv kirurgisk åtgärd som kan återställa kotkroppens höjd och dessutom minska de smärtsamma symtomen. Åtgärden kallas ballong- kyfoplastik därför att ortopediska ballonger används för att lyfta det frakturerade benet och försöka återföra det till rätt anatomiskt läge.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-17

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Michelson Technology at Work
Sweden