Om ryggradsfrakturer

Ryggradsfrakturer (kotfrakturer) är relativt vanliga. Bara i Västeuropa inträffar ungefär 600 000 ryggradsfrakturer varje år. Vårt mål är att utbilda patienter med ryggrads-frakturer om deras tillstånd och informera om ett behandlingsalternativ från Medtronic som innebär att endast ett mindre kirurgiskt ingrepp, ett s.k. minimalinvasivt ingrepp, behövs.

Definition

En ryggradsfraktur inträffar när någon av kotorna i ryggraden utsätts för ett så pass kraftigt våld att de fraktureras eller sjunker ihop.

Orsaker

Kotorna i ryggraden kan brytas eller sjunka ihop på grund av kraftigt våld mot ryggen eller att benvävnaden försvagats. Primär osteoporos (benskörhet) och klimakteriet är inte de enda orsakerna till att benvävnaden blir mindre tät och därmed skörare. Cancer, cytostatikabehandling, strålningsbehandling, hypertyreos och långvarig användning av kortikosteroider kan också orsaka en försvagning av benvävnaden och öka risken för frakturer.

Symtom

Ryggsmärta är ett tecken på att något är fel. Smärta som kommer plötsligt eller en ständig, molande värk i ryggen kan tyda på en ryggradsfraktur. Om du har ryggont som varar längre än några dagar ska du kontakta läkare så att orsaken till smärtan kan fastställas och behandlas.

Det är också bra att vara medveten om sin hållning och längd. Se till att bli mätt av sjukvårdspersonal när du har tillfälle. Ryggradsfrakturer kan få kotorna i ryggraden att sjunka ihop, vilket gör att kroppslängden kan minska.

Flera ryggradsfrakturer kan också förändra kroppshållningen eller ge puckelrygg. Om du har blivit kortare eller puckelryggig kan du ha ryggradsfrakturer.

Riskfaktorer

Tyvärr ökar risken för fler ryggradsfrakturer betydligt om du redan har haft en fraktur. Om du med tiden får fler frakturer kan ryggradens ställning påverkas så att den böjs framåt (puckelrygg).
Framåtkrökningen av ryggraden kan bli så kraftig att balansen påverkas. Dessutom kan bröstkorgen tryckas ihop så att det blir svårt att andas, äta och sova.1,2 Andra riskfaktorer är ålder, kön och livsstil.

Diagnos

Berätta genast för din läkare om du får någon typ av ryggont som du inte har haft tidigare. Om diagnosen ställs tidigt finns det fler behandlingsalternativ. En fysisk undersökning i kombination med en röntgenundersökning kan användas för att fastställa om du har en eller flera ryggradsfrakturer.

Referenser

  1. Silverman SL. The clinical consequences of vertebral compression fracture. Bone 1992;13 Suppl 2:S27-31.
  2. Gold DT, Silverman SL. The downward spiral of vertebral osteoporosis: consequences (Monograph). Cedars-Sinai Medical Center 2003.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-05-31

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Michelson Technology at Work
Sweden