Att få KYPHON ballongkyfoplastik

KYPHON® ballongkyfoplastik används för att reparera ryggradsfrakturer med hjälp av ortopediska ballonger och bencement. Vid ingreppet stabiliseras den frakturerade kotan i rätt läge med ett gipsförband inne i kroppen. Många patienter vittnar om att de slipper smärta och blir rörligare så fort ingreppet har gjorts.

Är behandlingen lämplig för dig?

När man avgör om ballongkyfoplastik är rätt behandling bör man vara medveten om att risken för komplikationer visserligen är liten med KYPHON® ballongkyfoplastik men att svåra komplikationer ändå kan uppstå. KYPHON ballongkyfoplastik har visat sig vara till nytta om kotkroppshöjden kan återställas.1 Det är viktigt att du rådgör med din läkare om nyttan och riskerna med KYPHON ballongkyfoplastik. Då kan du fatta ett mer välgrundat beslut.
Mer

Ingreppet: vad kan man förvänta sig?

KYPHON ballongkyfoplastik är en minimalinvasiv åtgärd som tar ungefär en timme per frakturnivå som behandlas. Ingreppet kan göras polikliniskt eller med inläggning på sjukhus, beroende på din allmänna hälsa.
Mer

Referenser

  1. Ledlie, J.T. and M.B. Renfro, Kyphoplasty treatment of vertebral fractures: 2-year outcomes show sustained benefits. Spine. 2006. 31(1): p. 57-64.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Michelson Technology at Work
Sweden