Ingreppet: Vad kan man förvänta sig vid ballongkyfoplastik?

Före ingreppet

Före ingreppet får du genomgå en fysisk undersökning kompletterad med bilddiagnostik, till exempel röntgenundersökning, för att man ska kunna bestämma exakt var frakturen finns.

Under ingreppet

Ingreppet görs med vägledning av röntgen. Ett ihåligt instrument används för att skapa en smal passage in i det frakturerade benet. En liten ortopedisk ballong förs in i kotkroppen via det ihåliga instrumentet. Den incision (snittet) som görs är ca 1 cm lång.

Normalt används två ballonger, en på var sida om kotkroppen, för att benet ska stabiliseras bättre i rätt läge och öka sannolikheten för att deformiteten ska korrigeras. Därefter blåses ballongerna försiktigt upp för att den sammanfallna kotkroppen ska höjas och återgå till sitt rätta anatomiska läge.

När ballongerna blåses upp flyttas den mjuka inre benvävnaden mot kotkroppens vägg så att en kavitet (en hålighet) skapas inne i kotan.

Kaviteten är det utrymme som skapas genom att det frakturerade benet flyttas med hjälp av ballongerna. Sedan läggs bencement i kaviteten så att frakturen stabiliseras. När kotkroppen är i rätt läge töms ballongerna och tas ut. Kaviteten fylls med tjockt bencement så att frakturen stabiliseras. Bencementen bildar ett inre gipsförband som håller kotkroppen på plats.

KYPHON ballongkyfoplastik tar ungefär en timme per frakturerad kotnivå som behandlas. Normalt får du stanna kvar på sjukhuset en kortare tid, beroende på ditt hälsotillstånd.

Efter ingreppet

Efter ingreppet förs du troligen till ett uppvakningsrum för observation. Normalt får man lämna sjukhuset dagen efter ingreppet, men ibland får man stanna kvar en kortare tid. När du kommer hem bör du kunna återgå till att leva normalt enligt din läkares instruktioner.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Michelson Technology at Work
Sweden