Är KYPHON ballongkyfoplastik rätt alternativ för dig?

En ryggradsfraktur (kompressionsfraktur i kotpelaren) inträffar när något av benen i ryggraden krossas eller sjunker ihop. Osteoporos (benskörhet) försvagar skelettet och gör det mindre stabilt. Osteoporos är den underliggande sjukdomen hos de flesta som drabbas av ryggradsfrakturer.

Förutom vid osteoporos kan försvagning av benvävnaden ske som en biverkning av läkemedel, till exempel kortikosteroider och vissa cancerbehandlingar, och påverkas av vissa livsstilsfaktorer, bland annat rökning, stillasittande och för lite kalcium i kosten.

Benen i ryggraden skiljer sig från benen i resten av skelettet. I benen är skelettet till exempel styvare och tätare än i ryggraden. Styrkan och tätheten gör att skelettet i benen klarar påfrestande rörelser. Risken för frakturer är större för skelettbenen i ryggraden eftersom de är porösare.

KYPHON® ballongkyfoplastik är en behandling som normalt används endast för patienter med ryggsmärta eller deformiteter i ryggraden i samband med ryggradsfrakturer. Efter en fysisk undersökning kan man använda bilddiagnostik, till exempel röntgenundersökning eller magnetresonanstomografi, för att bekräfta att besvären beror på en ryggradsfraktur.

Normalt träffar patienten först en allmänläkare och får en remiss till en specialist. Efter behandlingen med KYPHON ballongkyfoplastik får patienten ha kontakt med allmänläkaren för behandling av den underliggande sjukdomen.De flesta patienter uppger att de har mindre smärta och är rörligare efter ingreppet.1

Erfarenheten visar att risken för komplikationer är liten vid KYPHON ballongkyfoplastik, men i likhet med de flesta kirurgiska behandlingar finns det risker med ingreppet, även för allvarliga komplikationer, i vissa fall dödliga, bland annat hjärtinfarkt, hjärtstillestånd, stroke, emboli (blod, fett eller bencement som migrerar till lungor eller hjärta).

Andra risker är infektion, läckage av bencement till muskler och vävnader som omger ryggmärgen och nervskador som i sällsynta fall kan leda till förlamning samt läckage av bencement till blodkärl, lungor och/eller hjärta med åtföljande skador. Ingreppet passar inte för alla och det krävs remiss. Rådgör med din läkare så att ni gemensamt kan utreda riskerna och besluta om ingreppet är rätt alternativ för dig.

Referenser

  1. Ledlie, J.T. and M.B. Renfro, Kyphoplasty treatment of vertebral fractures: 2-year outcomes show sustained benefits. Spine. 2006. 31(1): p. 57-64.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Michelson Technology at Work
Sweden