Om KYPHON ballongkyfoplastik

Låt inte en ryggradsfraktur hindra dig från att ägna dig åt dina favoritaktiviteter.1 Vår KYPHON® ballongkyfo-plastik är en beprövad minimalinvasiv åtgärd som innebär att ett mycket litet ingrepp kan reparera ryggradsfrakturer. För många patienter blir resultatet långvarig förbättring: ökad rörlighet, återställd kotkroppshöjd och mindre ryggont.2

Vad är ballongkyfoplastik?

KYPHON ballongkyfoplastik är en minimalinvasiv kirurgisk behandling som kan reparera ryggradsfrakturer. Det tar ungefär en timme (per kotnivå) att behandla en fraktur med ballongkyfoplastik, och beroende på patientens behov kräver ingreppet normalt en kortare sjukhusvistelse.
Mer

Nytta och risker

KYPHON ballongkyfoplastik kan minska eller helt få bort ryggsmärtan vid en ryggradsfraktur och dessutom återställa kotkroppshöjden (kotans normala höjd).2 Erfarenheten visar att risken för komplikationer är liten vid KYPHON ballongkyfoplastik, men i likhet med de flesta kirurgiska behandlingar finns det risker med ingreppet, även för allvarliga komplikationer. Ingreppet passar inte för alla och det kräver remiss. Rådgör med din läkare så att ni gemensamt kan utreda riskerna och besluta om ingreppet är rätt alternativ för dig.
Mer

Referenser

  1. Gold DT, Silverman SL. The downward spiral of vertebral osteoporosis: consequences (Monograph). Cedars-Sinai Medical Center 2003.
  2. Garfin, S.R., R.A. Buckley, and J. Ledlie, Balloon kyphoplasty for symptomatic vertebral body compression fractures results in rapid, significant, and sustained improvements in back pain, function, and quality of life for elderly patients. Spine, 2006. 31(19): p. 2213-20.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Michelson Technology at Work
Sweden