Vad är KYPHON ballongkyfoplastik?

ballongkyfoplastik

KYPHON ballongkyfoplastik

En vuxen människas ryggrad består av 33 ben som skyddar ryggmärgen och ger förmågan att stå upprätt. Ryggraden består av bensegment som kallas kotor.

En ryggradsfraktur innebär att en kota antingen har fått sprickor eller sjunkit ihop. Liksom för övriga ben i skelettet kan brott på kotorna ha olika omfattning, från tunna sprickor till att hela kotkroppen sjunker ihop.

När ett ben bryts kan lokal svullnad uppstå, och ett brott är ofta smärtsamt. I ryggraden kan svullnad och felställning irritera intilliggande vävnader och nerver. En enda skadad kota kan förändra ryggradens ställning, störa viktfördelningen längs ryggraden och öka risken för fler frakturer.

KYPHON ballongkyfoplastik är en minimalinvasiv kirurgisk åtgärd som kan reparera ryggradsfrakturer. Det tar ungefär en timme per frakturnivå att behandla en fraktur med ballongkyfoplastik, och ingreppet kräver normalt en kortare sjukhusvistelse.

KYPHON ballongkyfoplastik kan minska eller helt ta bort smärtan vid en ryggradsfraktur och dessutom återställa kotkroppens längd (kotans höjd) och ryggradens ställning. Tidig och effektiv behandling (fixering av frakturen) kan minska följderna av ryggradsfrakturer, särskilt de som har samband med andra behandlingar, till exempel sängliggande under lång tid eller användning av smärtstillande medel.1-3

Andra fördelar är bland annat långvarig förbättring av rörligheten, ökad förmåga att klara av aktiviteter i dagliga livet och förbättrad livskvalitet. Erfarenheten visar att risken för komplikationer är liten vid KYPHON ballongkyfoplastik, men i likhet med de flesta kirurgiska behandlingar finns det risker med ingreppet, även för allvarliga komplikationer. Ingreppet passar inte för alla och det krävs remiss. Rådgör med din läkare så att ni gemensamt kan utreda riskerna och besluta om ingreppet är rätt alternativ för dig.

Referenser

  1. Garfin, S.R., R.A. Buckley, and J. Ledlie, Balloon kyphoplasty for symptomatic vertebral body compression fractures results in rapid, significant, and sustained improvements in back pain, function, and quality of life for elderly patients. Spine, 2006. 31(19): p. 2213-20.
  2. Ledlie, J.T. and M.B. Renfro, Kyphoplasty treatment of vertebral fractures: 2-year outcomes show sustained benefits. Spine, 2006. 31(1): p. 57-64.
  3. Gaitanis, I.N., et al., Balloon kyphoplasty for the treatment of pathological vertebral compressive fractures. Eur Spine J, 2005. 14(3): p. 250-60.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Michelson Technology at Work
Sweden