Nytta och risker med KYPHON ballongkyfoplastik

Nytta

KYPHON® ballongkyfoplastik har visats ge återställning av kotkroppshöjden och korrigering av deformationer av kotkroppen. Andra fördelar är bland annat1-3

  • påtaglig och långvarig minskning av ryggsmärtan,
  • långvarig återställning av kotkroppshöjden,
  • påtaglig och långvarig förbättring av livskvaliteten,
  • påtaglig och långvarig förbättring av rörligheten,
  • påtaglig och långvarig förbättring av förmågan att utföra aktiviteter i det dagliga livet,
  • påtagligt färre antal dagar per månad som en patient är sängliggande på grund av ryggont,
  • påtaglig och långvarig minskning av antalet dagar per månad när smärtan stör aktiviteter i det dagliga livet som promenader, fritidsaktiviteter och arbete.

Ett stort antal studier har dokumenterat de goda behandlingsresultaten med KYPHON ballongkyfoplastik, med en uppföljningstid på minst två år.

Risker

Erfarenheten visar att risken för komplikationer är liten vid KYPHON ballongkyfoplastik, men i likhet med de flesta kirurgiska behandlingar finns det risker med ingreppet, även för allvarliga komplikationer, i vissa fall dödliga, bland annat hjärtinfarkt, hjärtstillestånd, stroke och emboli (blod, fett eller bencement som migrerar till lungor eller hjärta). Andra risker är infektion, läckage av bencement till muskler och vävnader som omger ryggmärgen och nervskador som i sällsynta fall kan leda till förlamning och läckage av bencement till blodkärl, lungor och/eller hjärta med åtföljande skador. Ingreppet passar inte för alla och det krävs remiss. Rådgör med din läkare så att ni gemensamt kan utreda riskerna och besluta om ingreppet är rätt alternativ för dig.

Referenser

  1. Garfin, S.R., R.A. Buckley, and J. Ledlie, Balloon kyphoplasty for symptomatic vertebral body compression fractures results in rapid, significant, and sustained improvements in back pain, function, and quality of life for elderly patients. Spine. 2006. 31(19): p. 2213-20.
  2. Ledlie, J.T. and M.B. Renfro, Kyphoplasty treatment of vertebral fractures: 2-year outcomes show sustained benefits. Spine. 2006. 31(1): p. 57-64.
  3. Gaitanis, I.N., et al., Balloon kyphoplasty for the treatment of pathological vertebral compressive fractures. Eur Spine J. 2005. 14(3): p. 250-60.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Michelson Technology at Work
Sweden