Om ryggradstumörer

En ryggradstumör är en typ av knöl som växer och sprider sig i ryggraden. Andra namn för tumörer är cancer, svulst eller kräfta. Tumören kan antingen uppstå som en enstaka knöl eller så kan den vara spridd inom ett organsystem.

Man skiljer mellan godartade (benigna) och elakartade (maligna) tumörer. Tumörer, eller cancer, framkallas genom arv i kombination med att man utsätts för vissa cancerframkallande ämnen. Rökning, ohälsosam kost, kemisk och radioaktiv exponering, ärftlighet samt överexponering av solstrålar är några vanliga riskfaktorer för vissa typer av cancer.

Dessa typer av cancer förekommer vanligtvis i olika delar av kroppen och sprider sig sedan till ryggraden bara efter det att cancern har växt under en lång period. Ryggraden har en rik blodförsörjning och cancercellerna sprider sig till den här delen av kroppen genom att färdas med blodflödet.

Man känner idag till cirka 200 olika cancer/tumörsjukdomar som alla har varierande svårighetsgrad. Dessa sjukdomar är ungefär lika vanliga bland män som bland kvinnor. Trots att de flesta av oss är väl medvetna om de riskfaktorer som är förknippade med sjukdomen kan vi aldrig helt utesluta risken för att få cancer.

Olika typer av ryggradstumörer

För att visa på den speciella tumör som vanligtvis är lätt att kontrollera använder sig läkarna av termen benign. Dessa tumörer är vanligen inneslutna i en kapsel vilket medför att de är avgränsade från sin omgivning. Ett exempel på benigna tumörer är vanliga vårtor.

När det istället handlar om den tumör eller cancer som ofta sprids till andra delar av kroppen och som kan vara svår att bota eller behandla, används istället termen malign. Dessa tumörer växer okontrollerat och förstör därmed ofta omgivande vävnader. Maligna tumörer kan vara dödliga.

Nedan följer några olika typer av benigna tumörer:

Aneurysmal Bone Cysts
En ovanlig tumör som tenderar att drabba tonåringar eller 20-åringar. Den ses oftast på flera nivåer i de bakre delarna av kotan. Drabbar oftare kvinnor än män.

Giant Cell Tumor
Väldig aggressiv tumör som drabbar personer mellan 30-40 års ålder. Kvinnor drabbas oftare än män av denna tumör som huvudsakligen angriper korsbenet.

Hemangiom
Det vanligaste symtomet förknippat med denna tumör, som är lätt att upptäcka på röntgen, är smärta. Tumören ses oftast i bröstryggen och drabbar personer mellan 30-40 års ålder.

Osteoid Osteoma
Denna tumör är relativt vanlig förekommande i ryggraden och den drabbar främst män i 20-30 årsåldern.

Osteoblastoma
Liknar osteoid osteoma men mer aggressiv och mindre förekommande. Ses ofta i den bakre delen av kotan och drabbar män i 20-30 års åldern.

Nedan följer några olika typer av maligna tumörer:

Chordoma
En ovanlig tumör som växer och sprider sig sakta. Kommer ursprungligen från celler i nervsystemet. Drabbar oftast män i 50 70 års åldern.

Osteogent sarkom
En ovanlig och mycket elakartad tumör som främst drabbar pojkar i pubertetsåldern.

Plasmacytoma
Drabbar män i 50 årsåldern tre gånger oftare än kvinnor. Hälften av patienterna utvecklar även multiple myeloma. Lokaliseras ofta i kotkroppen i bröstryggraden.

Multiple myeloma
Vanligaste elakartade bentumören hos vuxna. Hittas för det mesta i ryggraden. Drabbar män och kvinnor i 50-80 års åldern lika.

Lymphoma
Drabbar personer i 40-60 års åldern. Oftast bred spridning i hela kroppen.

Ewings sarkom
En ovanlig barntumör som är ses hos barn i 10-15 års åldern. Dubbelt så vanlig hos pojkar som hos flickor och hälften av alla tumörer påträffas i korsbenet.

Metastaser
Elakartad, mycket vanlig tumör som ursprungligen härstammar från lungorna, brösten, prostata, sköldkörteln och njurarna. Metastas är den tumör som mest frekvent sprider sig till ryggraden.

Symtom

Cancer drabbar oftare äldre personer men förekommer i alla åldrar. Cirka 300 barn och tonåringar drabbas också varje år i Sverige. En cancersjukdom utvecklas under lång tid och det är därför vanligt att det dröjer innan den ger symtom.

De vanligaste symtomen som patienter med ryggradstumörer har är smärta. Smärtan kan vara som värst på natten och behöver inte nödvändigtvis vara kopplad till nivån av aktivitet. Men eftersom ryggsmärtor är väldigt vanliga är smärta inte ett specifikt symtom för något sjukdomstillstånd. Därför är det en utmaning att avgöra hur man skall utvärdera ryggsmärta med målsättningen att speciellt utesluta att orsaken till smärtan är en tumör.

Om smärtan är förknippad med neurologiska symtom som förlorad tarm- och urinblåsekontroll eller om smärtan strålar nedför benen är vidare utvärdering klart rättfärdigad. Också om smärtan fortsätter att bli värre trots behandling eller att den är förknippad med utmattning eller viktminskning kan man misstänka att en tumör är orsaken. Var även vaksam på andra fysiska symtom såsom knölar och svulster, förändrade födelsemärken eller andra upptäckter som kan antyda att du har en tumör någonstans i din kropp.

Ryggsmärtor är vanligtvis inte det första symtomet på en malignant cancer som växer någon annanstans i din kropp. På grund av detta faktum använder sig läkarna av rutintester för att hitta vissa typer av cancer innan den får en chans att spridas, istället för att utvärdera varje patient med ryggsmärtor som om de skulle ha cancer. Regelbunden mammografi för att söka efter bröstcancer, vaginalutstryk för att söka efter livmoder-cancer, bröströntgen för att leta efter lungcancer är ofta en del av vårdens hälsoprogram.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden