Behandlingsmöjligheter vid ryggradstumörer

För att kunna bestämma vilken typ av behandling som är bäst måste man ta hänsyn till vilken typ av tumör det handlar om, var den sitter och hur involverad den är i ryggraden samt hur prognosen för patienten ser ut. De olika behandlingsformerna har blivit mer komplicerade och krävande för patienterna men detta har också givit resultat då många ryggradstumörer numera kan behandlas med väldigt goda resultat.

Många gånger tas beslutet om vilken behandlingsform som är lämpligast av ett team av kirurger, onkologer, röntgenologer och andra läkare som är specialiserade på personer med cancer.

Det är väldigt viktigt att du som patient samlar så mycket information som möjligt om behandlingsmöjligheterna för den specifika typ av cancer som du har, så att du aktivt kan delta i beslutsprocessen tillsammans med läkarteamet.

Att avlägsna en tumör genom kirurgi är den huvudsakliga behandlingsmetoden. När tumören breder ut sig angriper den dock även andra strukturer. I vissa fall kan man behöva avlägsna så stora delar av till exempel en ryggkota så att man förlorar styrkan och balansen i ryggraden. I dessa fall vidarebehandlas patienten med en steloperation.

Vid sidan av, eller som komplement till kirurgi ges olika former av strålbehandling, cytostatikabehandling och antihormonell behandling. Cytostatika påverkar framförallt celler som delar sig och en behandling innehåller vanligen en kombination av flera mediciner. Den vanligaste formen av hormonell behandling är ett så kallat anti-östrogen, det vill säga ett ämne som minskar östrogents inflytande på tumören.

Syftet med läkemedelsbehandlingen är att försöka döda de celler som tumören kan ha släppt ifrån sig till blod- och lymfbanorna, medan de är så få som möjligt.

Smärtlidandet som medföljer cancerns olika stadier kan också lindras avsevärt. Eftersom smärtan under cancerutvecklingen ofta accelererar är det vanligt att man tidigt sätter in enklare smärtlindrande läkemedel för att sedan övergå till starkare läkemedelsgrupper. Smärtan har också ofta sin grund både i kroppsliga och själsliga faktorer. Redan beskedet om att vi har cancer leder ofta till någon form av krisreaktion. Korrekt information om orsaken till smärtan hjälper oss att bättre hantera vår oro. För att få själslig lindring och stöd ingår även psykologiskt stöd i cancerbehandlingen.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden