Leva med ryggradstumör efter steloperation

Efter en tumöroperation sker regelbundna återbesök hos den kirurg som genomfört operationen. Förutsatt att tumören är godartad finns stora möjligheter att bli helt återställd. Om tumören däremot är elakartad och sprider sig kan man antingen operera på nytt eller finna andra behandlingar som kan lindra symtomen.

I de fall där det inte går att ta bort hela tumören vid operationen på grund av att den växt in för mycket i kroppsstrukturerna finns det också goda möjligheter att bromsa upp sjukdomen med till exempel strålbehandling.

De flesta kan leva ett bra och normalt liv efter sin steloperation. Det finns egentligen inga restriktioner för vilka aktiviteter man kan delta i efter den här typen av operation. Det är mycket upp till var och en att känna sina egna begränsningar, beroende på hur stel eller rörlig man fortfarande är i ryggen. Komplikationer eller byten av de inopererade instrumenten i ryggen är sällsynta.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden