Är steloperation rätt alternativ för dig?

Steloperation vid ryggradstumör är en vidarebehandling som kan bli aktuell i de fall avlägsnandet av tumören också kräver borttagning av stora delar av en ryggkota, så att man förlorar styrkan och balansen i ryggraden. För att besluta om denna kirurgi är rätt alternativ för dig kommer din läkare att ta hänsyn till följande:

  • Typ av tumör
  • Placering och utbredning av tumören
  • Antal kotor som är involverade
  • Sjukdomsprognos

Diskutera nyttan och riskerna med behandlingen tillsammans med din läkare.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden