Om steloperation vid ryggradstumör

Att avlägsna en tumör genom kirurgi är den huvudsakliga behandlingsmetoden. När tumören breder ut sig angriper den dock även andra strukturer. I vissa fall kan man behöva avlägsna så stora delar av till exempel en ryggkota så att man förlorar styrkan och balansen i ryggraden. I dessa fall vidarebehandlas patienten med en steloperation.

Vad är en steloperation?

Vid en steloperation sätts ett antal angränsande kotor ihop med hjälp av två längsgående stag och ett antal fixationspunkter, i de aktuella kotorna.
Mer

Vårt spinala system

CD Horizon ® LegacyTM spinalsystem är avsett att stärka upp ryggraden efter avlägsnandet av en tumör.
Mer

Nytta och risker

Tumören tar ofta plats för andra strukturer i ryggraden. Ibland måste man ta bort så mycket av en kota att man förlorar styrka och balans i ryggraden. I dessa fall behandlas patienten med en steloperation för att stärka upp ryggen.
Mer

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden