Vad är en steloperation?

Tumören tar ofta plats för andra strukturer i ryggraden. Ibland måste man ta bort så mycket av en kota att man förlorar styrka och balans i ryggraden. I dessa fall behandlas patienten med en steloperation för att stärka upp ryggen.

Vid en steloperation sätts ett antal angränsande kotor ihop med hjälp av två längsgående stag och ett antal fixationspunkter, i de aktuella kotorna. Fixationspunkterna, det vill säga de punkter där staget fästs, består av krokar och/eller skruvar som är fastsatta på kotpelaren.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden