Behandlingsalternativ
vid sköldkörtelsjukdomar

Många sköldkörtelproblem kan behandlas utan några kirurgiska ingrepp. Vilken behandling läkaren väljer beror på din sjukdom. Nedan beskrivs de vanligaste läkemedelsbehandlingarna och kirurgiska ingreppen.

Läkemedelsbehandling

En överaktiv sköldkörtel (hypertyreos) kan behandlas med läkemedel som gör produktionen av sköldkörtelhormoner långsammare. Radioaktiv jod eller läkemedel som hämmar sköldkörtelns aktivitet används för att minska produktionen av sköldkörtelhormoner, men båda behandlingarna kan ge för låg sköldkörtelaktivitet, som i sin tur måste behandlas.

En underaktiv sköldkörtel (hypotyreos) behandlas med det hormon som inte produceras i tillräcklig mängd. Samma läkemedel används för att behandla sköldkörtelcancer och andra sköldkörtelsjukdomar.

Kirurgiska ingrepp

I vissa fall kan en operation behöva göras för att ta bort hela eller en del av sköldkörteln.
Till exempel

  • om du har en stor struma eller knuta (en knöl på sköldkörteln) som trycker på luftstrupen eller ger andra symtom på grund av sin storlek,
  • om du inte tål läkemedelsbehandling mot din sjukdom utan får svåra biverkningar,
  • om du inte kan få eller vill ha behandling med radioaktiv jod,
  • om du har cancerösa knutor på sköldkörteln, om cancer inte kan uteslutas eller om knutan fortsätter att växa trots läkemedelsbehandling.

Det finns flera typer av kirurgiska åtgärder som används för att behandla sköldkörtelsjukdomar, till exempel

  • biopsi eller ektomi – en liten del av sköldkörteln tas bort,
  • lobektomi – halva sköldkörteln (ena loben) tas bort,
  • subtotal tyreoidektomi – endast en liten bit sköldkörtelvävnad på vardera sidan lämnas kvar vid ingreppet,
  • nästan total tyreoidektomi – endast ungefär ett gram sköldkörtelvävnad lämnas kvar på ena sidan vid ingreppet,
  • total tyreoidektomi – all sköldkörtelvävnad tas bort.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden