Livet efter en sköldkörteloperation

Efter en sköldkörteloperation behöver du en tids återhämtning. Men du bör snart kunna återgå till dina normala aktiviteter. Ditt vårdteam ger dig övningar och tips för att du ska återhämta dig snabbare.

Återhämtning efter operationen

Hur lång tid återhämtningen tar beror på typen av operation. Det tar längre tid att återhämta sig efter en öppen kirurgisk åtgärd än efter en minimalinvasiv.

Efter operationen kan du uppleva:

  • Röstförändringar, till exempel heshet, svårighet att tala högt, rösttrötthet och en förändring av röstens tonläge. Förändringarna beror på att de nerver som kontrollerar struphuvud och stämband har skadats under operationen. Det kan ta från några dagar till några veckor innan rösten är återställd, men normalt är förändringarna övergående. NIM®-systemet från Medtronic hjälper kirurgen att minska risken för nervskador under operationen.
  • Du kan få för låg kalciumhalt i blodet på grund av att bisköldkörtlarna påverkas under operationen. Det är också ett övergående problem som kan behandlas med kalciumtillskott under några dagar. Tecken på kalciumbrist är domningar och stickningar i läppar, händer och fotsulor, krypningar i huden, muskelkramper, svår huvudvärk, oro och nedstämdhet.

Under de första dagarna efter operationen måste du sköta operationsområdet. Typen av förband på såret eller såren avgör om du får bada och duscha innan läkningen har kommit igång ordentligt. Det kan hända att du har blåmärken eller en lätt svullnad runt ärret. Det är normalt. Men om du lägger märke till en påtaglig svullnad ska du kontakta den läkare som har opererat dig eftersom det kan vara ett tecken på infektion. Det kan hända att ärret blir rosa och känns hårt. Ärret är som regel hårdast ungefär tre veckor efter operationen och mjuknar sedan igen under nästföljande två till tre månader. Det kan hjälpa att massera området runt ärret med lite oparfymerad hudkräm för att mjuka upp huden och förhindra hudtorrhet medan ärret läker.

Det tar minst 1-2 veckor innan du har återhämtat dig tillräckligt för att kunna börja arbeta och leva som vanligt igen. Du ska undvika att lyfta tungt under ungefär två veckor efter operationen och undvika att belasta halsregionen.

Halsen svullnar troligen upp och kan kännas hård och utan känsel precis efter operationen. Detta är normalt och går över i takt med att operationssåret läker. Så snart du kan röra huvudet utan att det gör ont eller tar emot (inom någon vecka) bör du kunna köra bil igen och klara normala aktiviteter, även icke-kontaktsporter. Sjukgymnasten på sjukhuset kommer troligen att rekommendera lätt rörelseträning för nacke och axlar efter operationen. Rörelserna hjälper dig att undvika permanent stelhet. Se till att följa sjukgymnastens instruktioner. Om du fortsätter att ha problem med smärta eller stelhet ska du kontakta din läkare.

Medan halsen och nacken är stela och ömma kan du behöva välja mat som är mjuk och lätt att svälja. Ät långsamt och drick rikligt under och efter måltiderna för att göra maten mjukare och förhindra blockering. Det kan underlätta att finfördela fasta livsmedel i mixer.

Du kommer att träffa din läkare eller den kirurg som opererade dig några gånger efter operationen för kontroll av hormonhalter och läkning. Då kan du passa på att fråga hur länge du ska vänta med att återgå till att leva som vanligt.

Dagligt liv

De som har fått en total tyreoidektomi och de flesta som har fått en subtotal tyreoidektomi behöver få ersättningsbehandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) resten av livet. Utan ersättningsbehandlingen kan man uppleva trötthet, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, minnesproblem, oförklarlig eller stor viktuppgång, hudtorrhet, sträv hud och/eller klåda, torrt hår, håravfall, frusenhet (särskilt i fötter och händer), förstoppning, muskelkramper, ledsmärtor, rikligare menstruation, minskad sexlust och tätare menstruationer. Hormontabletterna är små och lätta att svälja. Din läkare kommer att kontrollera dina hormonhalter regelbundet och justera tyroxindosen till rätt nivå.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden