Att genomgå en sköldkörteloperation

Beroende på vilken typ av sköldkörtelsjukdom du lider av kan ett kirurgiskt ingrepp vara ett behandlingsalternativ för dig. Din läkare kan förklara varför han eller hon rekommenderar en sköldkörteloperation och vad du kan förvänta dig under och efter operationen.

Är behandlingen lämplig för dig?

Sköldkörtelkirurgi kan vara det enda behandlingsalternativet om

  • din sköldkörtel är mycket förstorad och gör att du får problem med att andas eller svälja,
  • din läkare tror att du kan ha sköldkörtelcancer,
  • du har en överaktiv sköldkörtel som inte påverkas av behandling med läkemedel eller radioaktivt jod.

Om din läkare anser att en operation är den enda möjliga behandlingen för din sköldkörtelsjukdom bör du vara medveten om att det innebär att du troligen blir tvungen att få ersättningsbehandling med sköldkörtelhormon resten av livet (det gäller även för vissa läkemedelsbehandlingar). Vissa operationsmetoder ger dessutom ett ärr tvärs över halsen.

Ett kirurgiskt ingrepp botar hypertyreos hos 90 procent av de patienter som opereras, men i 10 procent av fallen tas inte tillräckligt mycket sköldkörtelvävnad bort och sjukdomen kommer tillbaka. I dessa fall kan en andra operation krävas.

Vad kan du förvänta dig?

Traditionell kirurgi

Vid den vanligaste kirurgiska sköldkörtelbehandlingen görs en 2–8 cm lång incision (snitt) i huden i nedre delen av halsen. Ingreppet görs under narkos och du får stanna kvar på sjukhuset i en eller två dagar.

Mer: Traditionell kirurgi

Minimalinvasiv kirurgi

En operation med en minimalinvasiv metod ger bara ett mycket litet ärr som kan bli mindre synligt än ärret efter en traditionell sköldkörteloperation. Ingreppet kan göras med lokalbedövning eller under narkos. Beroende på hur omfattande operationen är kan du behöva stanna över natten på sjukhuset.

Mer: Minimalinvasiv kirurgi

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden