Att genomgå en minimalinvasiv sköldkörteloperation

En minimalinvasiv sköldkörteloperation går snabbt. Det kan hända att du får lämna sjukhuset redan samma dag, men eventuellt behöver du stanna kvar över natten. Ditt vårdteam (operatör, narkosläkare och operationssköterska) kommer att berätta vad som händer före, under och efter operationen.

Vad kan du förvänta dig?

Före operationen
Om du lider av hypertyreos (överaktiv sköldkörtel) kan du behöva ta (eller fortsätta ta) läkemedel som reglerar halten av sköldkörtelhormoner under veckorna före operationen, eftersom det är säkrare att göra operationen om halten av sköldkörtelhormoner är normal.

En tid innan ingreppet görs får du troligen lämna blodprover, göra en bröstkorgsröntgen och ta ett EKG för att kontrollera att du är tillräckligt frisk för att klara operationen. Vissa sjukhus erbjuder en stämbandsundersökning före ingreppet för att kontrollera att stämbanden fungerar som de ska och bedöma om det finns ökad risk för att de ska skadas vid operationen.

Om man bedömer att du behöver opereras får du träffa en kirurg som förklarar hur en minimalinvasiv operation görs, bland annat var snitten läggs. Operationen kan innebära att bara ena loben av sköldkörteln tas bort (lobektomi), att nästan hela sköldkörteln tas bort (subtotal/nästan total tyreoidektomi) eller att hela sköldkörteln tas bort (total tyreoidektomi).

Som förberedelse inför operationen får du fasta efter kvällsmålet dagen före ingreppet.

Narkosläkaren kommer att förklara hur narkosen fungerar. Det kan hända att du bara får lokalbedövning för att du inte ska känna något i nacken. I så fall får du också ett milt lugnande medel så att du inte behöver känna oro. Om du får lokalbedövning kan du kommunicera med kirurgen under operationen. Om du får narkos sover du under hela ingreppet.

Under operationen
En okomplicerad total tyreoidektomi bör inte ta mer än två timmar. Ett mindre omfattande ingrepp tar ännu kortare tid. Under operationen kan det hända att kirurgen använder ett NIM®-system (NIM står för Nerve Integrity Monitoring) från Medtronic för att minska risken för skador på de nerver som kontrollerar talorganen.

Efter operationen
När du börjar vakna ur narkosen ligger du troligen i ett uppvakningsrum där du kan övervakas av sjukvårdspersonal tills du är helt vaken. Du får vätska genom tunna slangar in i kroppen tills du kan dricka själv igen, samtidigt som överskottsvätska från operationsområdet dräneras. Slangarna tas bort samma dag eller dagen efter operationen, beroende på hur omfattande operationen var och hur snabbt du återhämtar dig.

Du får några stygn där snitten läggs. Stygnen löser upp sig på några veckor. Halsen och svalget känns ömma och stela i några dagar. Du får smärtlindrande medel medan du är på sjukhuset och att ta med dig hem. Smärtan minskar gradvis och försvinner helt på några dagar.

Du kan uppleva att din röst har förändrats ifall nerverna till struphuvudet (larynx) har skadats under operationen. Röstförändringarna bör gå över på några dagar. NIM®-systemet från Medtronic hjälper kirurgen minska risken för nervskador under operationen. Det kan hända att du får göra en laryngoskopisk undersökning efter ingreppet för att man ska kunna kontrollera att dina stämband fungerar som de ska.

Vårdteamet är måna om att patienten går upp och rör på sig så snart som möjligt efter operationen, oftast samma dag. Du kommer att få övningar att göra för att halsregionen ska kännas mindre stel. Dessutom får du ben- och andningsövningar för att blodcirkulationen och andningen ska fungera bra och för att förhindra infektioner och blodproppar efter operationen.

Troligen får du komma hem en eller två dagar efter ingreppet.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-13

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden