Om det kirurgiska ingreppet

Många sköldkörtelsjukdomar behandlas kirurgiskt. Sköldkörtelkirurgi är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen som utförs i Europa. Det finns flera typer av kirurgiska behandlingsmetoder för sköldkörtelsjuk-domar, och din läkare kommer att berätta mer för dig
om de olika alternativen. 

Traditionell kirurgi

Vid den vanligaste kirurgiska sköldkörtelbehandlingen görs en
2–8 cm lång incision (snitt) i huden i nedre delen av halsen. Ingreppet görs under narkos och operatören tar bort hela eller en del av sköldkörteln. Snittet görs normalt så att det döljs av hudvecken på halsen för att bli mindre synligt.

Mer: traditionell kirurgi

Minimalinvasiv kirurgi

Nu finns alternativ till traditionell kirurgi som är lämpliga för behandling av vissa sköldkörtelsjukdomar. Vid minimalinvasiv kirurgi utför operatören ingreppet genom en eller två mycket små incisioner. Till skillnad från den traditionella metod som beskrivs ovan ger den mininalinvasiva metoden bara ett mycket litet ärr. 

Mer: Minimalinvsiv kirurgi

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden