Nervmonitorering, - skydd av nerver under sköldkörtelkirurgi

Genom att använda nervmonitorering under en sköldkörteloperation kan man minska risken för nervskador. Sköldkörteloperationer tillhör de vanligaste operationerna i Europa.

Nervmonitorering under sköldkörtelkirurgi

Tekniken för nervmonitorering utvecklades för att skydda nerverna under en operation. Liksom vid alla kirurgiska ingrepp finns det även vid ingrepp i sköldkörteln en risk för nervskador, och det gäller både vid traditionella operationer och vid minimalinvasiva ingrepp. Det beror på att nerverna till struktur och färg liknar bindväv och små blodkärl, och att det därför finns stor risk för förväxling. Om en nerv skadas kan det exempelvis leda till förlamning av stämbanden. Ett så kallat nervmonitoreringssystem hjälper läkaren att skydda nerverna mot tryck, tänjning eller temperaturpåverkan under sköldkörteloperationer. På så sätt kan nervmonitoreringssystemet minska risken för nervskada.

När är det nödvändigt med en sköldkörteloperation?

En operation är den enda tillgängliga behandlingen i följande fall:

  • Sköldkörteln är kraftigt förstorad och ger upphov till problem med andning eller sväljning.
  • Det finns misstanke om sköldkörtelcancer.
  • Sköldkörteln är överaktiv och svarar inte på behandling med läkemedel eller radioaktivt jod.

Vilka olika typer av sköldkörteloperationer finns det?

En traditionell sköldkörteloperation utförs vanligtvis genom ett 2–8 cm långt snitt på den nedre delen av halsen. Sköldkörteln avlägsnas helt eller delvis. Detta görs under narkos. För att operationsärret ska synas mindre lägger läkaren vanligen snittet i ett hudveck på halsen.
Vid vissa sjukdomar i sköldkörteln kan man även göra en så kallad minimalinvasiv sköldkörteloperation. Då utförs operationen genom ett eller två mycket små snitt. Därmed blir även ärret mycket litet.

Din läkare kommer att diskutera med dig vilken metod som ska användas vid din sköldkörteloperation. Han/hon kommer också att förklara hur nervmonitorering kan skydda nerverna från skador under sköldkörteloperationen.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-05-21

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden