Nervmonitorering med NIM-systemet under operationer

NIM®-systemet används bland annat vid sköldkörteloperationer. Under sköldkörteloperationer måste läkaren vara mycket noggrann med att identifiera de nerver som löper omedelbart bakom sköldkörteln till struphuvudet och stämbanden och skydda dem mot skador. Detta är viktigt eftersom skador på dessa nerver kan leda till svåra inskränkningar av tal, sväljning och andning. Med nervmonitoreringssystemet NIM kan man övervaka nerverna och lättare identifiera dem under sköldkörteloperationer. Dessutom kan läkaren använda nervmonitoreringssystemet efter operationen, för att kontrollera att nerverna är intakta.

Nim-Neuromonitoring

 

Hur fungerar nervmonitorering med NIM?

Nervmonitoreringssystemet kan avgöra om en övervakad nerv retas, till exempel genom kontakt med kirurgiska instrument. Om detta skulle hända, varnar NIM-systemet läkaren genom ljudsignaler och information på bildskärmen så att han/hon blir medveten om att en nerv är utsatt för fara.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-05-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden