Om minimalinvasiv sköldkörtelkirurgi

Vissa kirurger använder nu avancerad teknik för sköldkörteloperationer. Ingreppet görs då genom ett mycket litet snitt (incision) som kan göras på ett visst avstånd från sköldkörteln, till exempel i armhålan eller i bröstregionen. Kirurgen kan använda ett instrument som kallas endoskop för att orientera sig under operationen. Den kirurg som ska göra operationen diskuterar möjliga alternativ med dig utifrån dina behov, sin egen erfarenhet och den utrustning som finns på sjukhuset. En minimalinvasiv metod lämpar sig inte för alla.

Vad är det?

  • Minimalinvasiv videostödd tyreoidektomi (MIVAT) är en förfinad form av endoskopisk kirurgi där både endoskop och videoskop används.
  • Endoskopisk kirurgi innebär att en liten förstoringskamera förs in i halsregionen eller under armen genom ett snitt som inte behöver vara mer än 1,5–3 cm långt. Det kan hända att koldioxid pumpas in i halsregionen för att det ska bli lättare för kirurgen att se och arbeta med sköldkörteln. Därefter görs ytterligare ett litet snitt. En tunn slang med en skalpelliknande kant förs in genom det andra snittet. Slangen är det kirurgiska instrument som används för att ta bort sköldkörteln.
  • Robotstödd endoskopisk kirurgi är den senaste metoden för sköldkörtelkirurgi. Roboten ger kirurgen en tredimensionell, förstorad vy av operationsområdet. Den ger också möjlighet att styra alla rörelser med mycket hög precision, genom att de stora rörelser som operatören gör med händerna överförs till mycket små rörelser av de kirurgiska instrument som styrs av roboten.

Oavsett vilken kirurgisk metod som används stryps blodförsörjningen till sköldkörteln. Därefter skiljer operatören av luftstrupen från sköldkörteln och tar bort hela eller delar av körteln.

Under operationen är kirurgen mycket noga med att undvika att skada nerverna till struphuvudet och stämbanden, som ligger precis bakom sköldkörteln. Om nerverna skadas kan man få mycket svårt att tala, svälja eller andas. För att minska risken att skada dem under ingreppet kan operatören använda sig av ett NIM®-system (NIM står för Nerve Integrity Monitoring) från Medtronic som gör det lättare att lokalisera och övervaka de nerver som kontrollerar struphuvudet och stämbanden.

Operatören är också noga med att lokalisera och skydda de fyra små bisköldkörtlar som ligger intill sköldkörteln. Dessa fyra små körtlar producerar hormonet parathormon som reglerar kalciumhalten i blodet.


 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-13

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden