Nytta och risker med traditionell sköldkörtelkirurgi

Den största nyttan med sköldkörtelkirurgi är att ingreppet lindrar en del av eller alla de symtom som du kan ha haft.

Be din läkare berätta i detalj om nyttan och riskerna med ingreppet och om sin erfarenhet av att utföra den här typen av ingrepp. I likhet med alla kirurgiska ingrepp finns det risk för komplikationer under eller efter sköldkörtelkirurgi, till exempel:

Ärrbildning: Ingreppet lämnar ett ärr som normalt bleknar till en tunn linje som ser ut som ett hudveck på halsen. Men det finns risk för att ärret inte läker på rätt sätt och blir bredare och/eller mer upphöjt än förväntat. Man kan också tappa känseln i det hudområde som veks undan under ingreppet för att operatören skulle se sköldkörteln tydligt.

Hormonersättningsbehandling med sköldkörtelhormon: Efter en sköldkörteloperation får du troligen någon form av ersättningsbehandling med sköldkörtelhormon, beroende på hur stor del av sköldkörteln som har tagits bort.

Hypoparatyreos: Bisköldkörtlarna, som ligger mycket nära sköldkörteln, reglerar kalciumhalten i kroppen. Om bisköldkörtlarna skadas under operationen kan de sluta fungera tillfälligt eller i sällsynta fall permanent. Det leder till att kalciumhalten i kroppen blir för låg, ett tillstånd som kallas hypokalcemi. Tillfällig hypoparatyreos drabbar ungefär sju procent av alla som genomgår en sköldkörteloperation. Symtomen på hypoparatyreos, som oftast kommer under de första dagarna efter ingreppet och varar i ungefär en vecka, kan vara

 • domningar och stickningar kring läpparna, i händerna och i fotsulorna,
 • krypningar i huden,
 • muskelkramper,
 • svår huvudvärk,
 • oro,
 • nedstämdhet.

Symtomen behandlas med kalciumtabletter.

Skada på laryngeala nerver: De nerver som kontrollerar struphuvud och stämband (laryngeala nerver) passerar mycket nära sköldkörteln. Det finns risk för att nerverna skadas under ingreppet. Man räknar med att detta händer vid ungefär 1 av 250 sköldkörteloperationer 1. Skadan är oftast övergående och kan orsaka röstförändringar, till exempel

 • svårighet att få fram rösten,
 • heshet,
 • rösttrötthet,
 • minskat röstomfång.

Permanenta skador på de laryngeala nerverna är ovanlig. I de allra flesta fall blir rösten normal igen inom några veckor. För att minska risken för nervskador under sköldkörteloperationer har Medtronic utvecklat NIM®-systemet (NIM står för Nerve Integrity Monitoring). Både vid minimalinvasiv och traditionell sköldkörtelkirurgi gör NIM-systemet det lättare för operatören att lokalisera och skydda nerverna i riskzonen, övervaka nervfunktionen och bekräfta att nerverna är oskadda.

Om nervfunktionen förändras uppmärksammas operatören och operationspersonalen på det genom visuella larm och ljudlarm från NIM-systemet. Användning av NIM-systemet från Medtronic minskar risken för nervskador under operationen och gör att både patienter och kirurger slipper onödig oro.

Allmänna risker med kirurgiska ingrepp: Det finns alltid en viss blödnings- och infektionsrisk efter operationer och även vissa risker med narkosen. Var noga med att fråga din läkare om eventuella komplikationer som kan uppstå till följd av ingreppet.

Referenser

 1. Thomusch O, Sekulla C, Walls G, et al. Intraoperative neuromonitoring of surgery for benign goiter. Am J Surg 2002;183:673-8.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-13

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden